Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2013, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Kotowski s. 9-10
Grób Nieznanego Żołnierza w Kielcach i Warszawie w świetle archiwaliów oraz zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Paweł Grzesik s. 13-34
Dzieje pomnika Czynu Legionowego w Kielcach Barbara Maria Gawęcka s. 35-48
Sabina z Karnickich Morstinowa - pani na Kobylnikach 1857-1865 : losy majątku na podstawie źródeł Marian Gucwa s. 49-56
Starodruki w bibliotece Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Łukasz Wojtczak s. 57-68
Rozrywki rodziny Wielopolskich z Chrobrza w świetle korespondencji prywatnej z lat 1875-1937 Arkadiusz Toporski s. 69-81
Książka, kino, teatr - rozrywki intelektualne młodzieży żeńskiej w międzywojennej Polsce Robert Kotowski s. 82-94
Album kielecki z fotografii Henryka Poddębskiego Anna Lewicka s. 95-128
Wnętrza barokowej rezydencji : charakterystyczne elementy wystroju i wyposażenia w odniesieniu do Pałacu Biskupu Krakowskich w Kielcach Małgorzata Osobińska s. 133-147
Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700-1774) - wojewody sandomierskiego Aleksander Stankiewicz s. 148-175
Wzory ikonograficzne w malarstwie Hadziewicza na przykładzie obrazów sakralnych woj, świętkorzyskiego Joanna Kaczmarczyk s. 176-188
Polska porcelana (1797-1914) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 189-238
Sztuka na ulicy : polska ikonografi narodowa w zjednoczonej Europie Anna Myślińska s. 239-262
Malarstwo Marianny Wiśnios (dar Barbary i Czesława Erberów) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Janina Skotnicka s. 267-300
Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Czerniejewa w zbiorach Muzeum NArodowego w Kielcach Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 305-325
"Martwa natura" Francesco Fieravino w zbiorach Muzeum Narodoweg w Kielcach Marek Mazurek s. 329-341
Obrazy Rafała Hadziewicza o tematyce religijnej - uwagi dotyczące budowy technicznej i problematyka konserwatorska na podstawie prac z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach Małgorzata Misztal s. 342-356
Nauka w szkole i poza szkołą Natalia Łakomska s. 361-369
"Sienkiewicz "dopełnienie" - nowa wystawa biograficzno-literacka w pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Agnieszka Kowalska-Lasek s. 370-378
Strony domowe polskich muzeów narodowych Agnieszka Masny s. 379-402
Konkurs "Pałac - perła w przestrzeni" Paweł Grzesik s. 403
"Żródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVII wieku. Inwentarze dóbr ziemskich z XVII-XVIII wieku (cz, 1)", oprac, Jacek Pielas : [recenzja] Daria Dyktyńska Pielas Jacek (aut. dzieła rec.) s. 407-409
"Aktywność gospodzrcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1818-1939", Edyta Majcher-Ociesa, Kielce, 2013 : [recenzja] Marek Maciągowski Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 411-413