Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 68
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2011, Tom 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = Editorial Robert Kotowski s. 10-13
Pałac biskupów krakowskich w Kielcach : przemiany zespołu w latach 1795-1864 Jakub Lewicki s. 17-101
Kamienica pod Trzema Herbami - przeszłość i przyszłość Monika Rosmanowska s. 103-109
Działalność sejmikowa wojewody sandomierskiego Macieja Sołtyka, w świetle uchwał sejmiku sandomierskiego z lat 1750-1792 Daria Dyktyńska s. 111-120
Józefa Olszewiczowa czyli dzieweczka w czerwonej sukni, przy bardzo dobrze utrzymanem w całości świetle lampy Robert Kotowski s. 121-132
Wizja Palestyny w malarstwie Adolfa Behrmana - pomiędzy Orientem a Syjonem Magdalena Tarnowska s. 133-150
Kieleckie lata Franciszka Kostrzewskiego w świetle "Pamiętnika" (1891) Anna Myślińska s. 151-168
Romantyczna i nieznana : rzecz o Ludwice Groppler Bożena Sabat s. 169-179
Od "szarej myszki" do "szarej eminencji" Oblęgorka : Maria Luta - gospodyni Henryka Sienkiewicza w świetle zachowanych wspomnień Łukasz Wojtczak s. 181-188
Kapa fundacji biskupa Jakuba Zadzika w kościele parafialnym w Bodzentynie Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 189-196
Małe wystawy etnograficzne formą popularyzacji sztuki ludowej Regionu Świętokrzyskiego Janina Skotnicka s. 197-208
Obrazy Rafała Hadziewicza z okresu stypendium zagranicznego : uwagi dotyczące budowy technicznej i problematyka konserwatorska na podstawie prac z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach Małgorzata Misztal s. 209-226
Cmentarzysko kultury łużyckiej z Łopuszna w powiecie kieleckim Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 227-260
Religijne aspekty funkcjonowania żydowskiej gminy wyznaniowej w Chęcinach w okresie międzywojennym Marek Maciągowski s. 261-274
Henryk Sienkiewicz a Kraków Agnieszka Lasek-Kowalska s. 275-283
Kuzyn Żeromskiego : Stanisław Piołun-Noyszewski i jego "Powstańcy" Sylwia Zacharz s. 285-293
Muzeum : rzeczywistość historyczna - wirtualna - rozszerzona : problem multimedializacji obiektu zabytkowego na przykładzie Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach Wojciech Pazik s. 297-306
Muzea narodowe w Wikipedii - struktura i język komunikatu : analiza językowo-stylistyczna tekstów dotyczących polskich muzeów narodowych, zamieszczonych w Wikipedii, pod względem celowości i przydatności użytych środków językowych do wyrażenia treści Agnieszka Masny s. 307-320
"Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność", Roman Batko, Robert Kotowski, Kielce 2010 : [recenzja] Dorota Folga-Januszewska Roman Batko (aut. dzieła rec.) Robert Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne", Maja i Jan Łozińscy, 2011 : [recenzja] Robert Kotowski Maja Łozińska (aut. dzieła rec.) Jan Łoziński (aut. dzieła rec.) s. 329-333
"Konspiracja i walka zbrojna w kieleckiem w latach II wojny światowej", Stanisław Meducki, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Maciągowski Stanisław Meducki (aut. dzieła rec.) s. 335-338
Bransoleta nerkowata - pusta Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 343-344
Naramienniki z tarczkami spiralnymi Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 344-345
Kronika Królestwa Polskiego Elżbieta Podpłońska s. 347-348
Obiecujący i zdolny poeta Elżbieta Podpłońska s. 349-350
I jeszcze słowo o autorze Elżbieta Podpłońska s. 349
Komplet figurek cynowych Magdalena Otwinowska s. 352-353
Japoński miecz - katana Magdalena Otwinowska s. 353-355
Kronika Tadeusza Szymona Włoszka Magdalena Otwinowska s. 355-357
Portret Mariana Langiewicza w stroju powstańczym Małgorzata Zdyb s. 358-359
Medal : Józef Piłsudski wódz Legionów Polskich Małgorzata Zdyb s. 359-360
Samochód maharadży Krzysztof Fura s. 361-363
Popiersie Staszica z Orderem Orła Białego Anna Miazga s. 364-367
Alegoria Wieczności lub Alegoria Rzymu - Wiecznego Miasta Joanna Kaczmarczyk s. 369-373
Portret kobiecy (Schützowej) Anna Myślińska s. 374-378
Bałwochwalstwo króla Salomona Joanna Kaczmarczyk s. 379-381
Batszeba czy Kleopatra Joanna Kaczmarczyk s. 381-383
Wiosna Iwona Rajkowska s. 385-386
W altanie Iwona Rajkowska s. 386-387
Portret Wiktora Ludwika Kielbassa Iwona Rajkowska s. 387-388
Jajo Iwona Rajkowska s. 388-389
Kompozycja Iwona Rajkowska s. 389-390
Pierwszomajowy pochód sportowców Iwona Rajkowska s. 390-391
Wiolonczele i kontrabasy Iwona Rajkowska s. 391-392
Instrument II Iwona Rajkowska s. 393
Aparat fotograficzny Henryka Sienkiewicza Łukasz Wojtczak s. 395-396
Byk farnezyjski Łukasz Wojtczak s. 397-399
Makata z motywem Mihrabu Łukasz Wojtczak s. 399-401
Niedźwiedź jaskiniowy Paweł Król s. 403-405
Adoracja Dzieciątka przez Polonię Marian Gucwa s. 407-408
Wizerunki Władysława Jagiełły w zbiorach Działu Rycin MNKI Marian Gucwa s. 408-412
Malbork (Marienburg) nad rzeką Nogat (Zachodnie Prusy) Marian Gucwa s. 413-414
Zestaw narzędzi Stefana Mrożewskiego (1894-1975) Marian Gucwa s. 415-417
Para narciarzy Marian Gucwa s. 417-419
Święta Rodzina z Aniołem Marian Gucwa s. 419-420
Cztery sceny z kroniki życia św. Ludwika Marian Gucwa s. 421-423
Wigilia AK rok 1940-1944 Marian Gucwa s. 423-425
Kufel z nakrywą z genealogią rodu Potockich i monogramem J.P. Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 427-430
Jedwabna serweta z wicią roślinną Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 431-432
Muzyka ludowa Janina Skotnicka s. 434-435
Kolędnicy Janina Skotnicka s. 436-437
Michniów Janina Skotnicka s. 438-440
Pielgrzymka Jana Pawła II Janina Skotnicka s. 440-442
Zespół fotografii uczniów Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach z lat 1884-1886 Sylwia Zacharz s. 444-448
Karta pocztowa do Tomasza Ruśkiewicza Sylwia Zacharz s. 449-451
Bibliografia s. 453-466
Indeks nazwisk s. 467-483
Spis ilustracji s. 484-494