Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1998, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 9-10
Podworskie dobra kultury w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Elżbieta Wierzbicka s. 11-56
Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy : część I : wiek XVII Marta Pieniążek-Samek s. 57-103
Ciułacze z minionych stuleci w świetle skarbów monet ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 105-119
Rada Artystyczno-Konserwatorska miasta Kielc 1935-1939 Jan Główka s. 121-136
Mózgowioczaszka "bison priscus" ze zbiorów przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach na tle podobnych znalezisk w Polsce Jan Gienc Paweł Król s. 137-153
Grodzisko średniowieczne we Włoszczowie Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 157-175
XVIII-wieczne urządzenie wyciągowe studni w północnym skrzydle kieleckiego pałacu Janusz Kuczyński s. 177-193
Laboratorium Akademii Górniczej w północnym skrzydle kieleckiego pałacu (1816-1827) Jan Główka s. 195-210
Kielecki epizod Jana Styki Jan Główka s. 211-227
Kamocki pejzażysta : obrazy artysty w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Elżbieta Jeżewska s. 229-253
Wejście strzelców do Kielc w 1914 r. w wizji malarskiej Stanisława Kaczora-Batowskiego Anna Myślińska s. 255-274
Restauracja elewacji ogrodowej pałacu w Kielcach Alina Celichowska s. 275-283
Konserwacja obrazów ze stropu ramowego "Sąd nad arianami" w pałacu w Kielcach Alina Celichowska s. 285-300
"Gazeta Polska" - wokół jubileuszu 25-lecia pracy literackiej Sienkiewicza Lidia Putowska s. 301-307
Ssaki kopalne czwartorzędu Polski w zbiorach przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach Paweł Król s. 309-316
Dział Malarstwa i Rzeźby Elżbieta Jeżewska Iwona Rajkowska s. 319-327
Dział Rycin Ewa Polit s. 327-332
Dział Rzemiosła Artystycznego Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 333-340
Dział Militariów Ryszard de Latour s. 340-341
Dział Historii Jan Główka s. 342-347
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 348-353
Dział Przyrody Paweł Król s. 353-357
Kronika muzealna 1993 Bogusław Paprocki s. 361-378, 382
Samurajowie Tadeusz Kosiński s. 379-381
Kronika muzealna 1994 Bogusław Paprocki s. 383-403
Kronika muzealna 1995 Bogusław Paprocki s. 405-430
Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Piotr Maciej Przypkowski s. 431-433
Muzeum Wsi Kieleckiej Jacek Łagowski s. 433-439
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Wojciech Kotasiak s. 439-444
Narcyz Andronowski : 11.1928-25.10.1992 Tomasz Dzikowski Jacek Łagowski s. 447-448
Ireneusz Rębosz : 13.02.1937-1.12.1996 Lidia Putowska s. 449
Leokadia Lackorońska : 17 IV 1910-1 XI 1997 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 450
"Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Zabudowa - rozwój - społeczeństwo", Stanisław Wiech, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Wiech (aut. dzieła rec.) s. 453-454
"Księga wiadomości historyczno-statystycznych wielkiego pieca w Rejowie", z materiałów oprac. przez Wacława Różańskiego do druku przygot. Andrzej Rembalski i Zbigniew J. Wójcik, Kielce 1995 : [recenzja] Zenon Guldon Andrzej Rembalski (aut. dzieła rec.) Wacław Różański (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Ziemiańskie dobra kulturowe w województwie kieleckim (1944-1946)", Stefan Iwaniak, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 455
"Między Wisłą a Pilicą. Miechowskie-opoczyńskie. Studium porównawcze (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 456-457
"Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich", Jerzy Szczepański, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 457-459
"Żydzi szydłowieccy. Materiały z sesji popularnonaukowej 22 lutego 1997 roku", red. Jacek Wijaczka, Szydłowiec 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jacek Wijaczka (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"Blaski i cienie konserwacji pałacu biskupiego w Kielcach", Jakub Lewicki, w: "Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944-1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne", Warszawa 1996 : [recenzja] Jakub Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 460-462
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 465-496
Spis ilustracji s. 497-503