Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2000, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 9-10
Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy : część II : wiek XVIII Marta Pieniążek-Samek s. 11-84
Rzeźba w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach do roku 1939 Elżbieta Jeżewska s. 85-129
Józef Deskur (1861-1915) : artysta i ziemianin z Sancygniowa k. Pińczowa Małgorzata Gorzelak s. 131-148
"Polonia" Antoniego Tańskiego w Kałkowie na Kielecczyźnie Anna Myślińska s. 149-172
Sztuka niemiecka 1450-1800 w zbiorach polskich : wystawa Muzeum Narodowego w Kielcach : 7.02.-23.06.1996 r. Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 173-196
Uwagi na marginesie artykułu Jakuba Lewickiego "Najnowsze odkrycia związane z kielecką siedzibą biskupów krakowskich" Janusz Kuczyński s. 197-212
Jakub Lewicki "Najnowsze odkrycia związane z kielecką siedzibą biskupów krakowskich" Marta Pieniążek-Samek s. 213-220
Grodzisko średniowieczne i dziegciarnia w Pile, gmina Sędziszów w woj. kieleckim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 221-235
Fauna mioceńska okolic Korytnicy w zbiorach przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach Paweł Król s. 237-250
Dział Malarstwa i Rzeźby Elżbieta Jeżewska Iwona Rajkowska s. 253-266
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 267-272
Dział Historii Jan Główka s. 272-277
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 277-282
Dział Przyrody Paweł Król s. 282-283
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku : Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach Lidia Putowska s. 283-290
Kronika muzealna 1996 Bogusław Paprocki s. 293-320
Europejskie kowalstwo i ślusarstwo artystyczne XV-XIX wieku : wystawa w Muzeum Narodowym w Kielcach 16 VIII-29 IX 1996 r. : scenariusz i przygotowanie wystawy Krzysztof Myśliński Krzysztof Myśliński s. 321-326
Kronika muzealna 1997 Bogusław Paprocki s. 327-352
Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Piotr Maciej Przypkowski s. 353-355
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim Izabela Wysocka s. 355-361
Muzeum Wsi Kieleckiej Jacek Łagowski s. 361-366
"Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego : materiały z sesji naukowej", red. Leszek Kajzer, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Leszek Kajzer (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII-XX wieku", red. Krzysztof Bracha, Kielce 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Krzysztof Bracha (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795", t. 1, Bolesław Stanisław Kumor, Kraków 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Bolesław Stanisław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Studium osadnicze", Jadwiga Muszyńska, Kielce 1998 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Kielce wojewódzkie. Opis historyczno-statystyczny miasta z 1829 roku", oprac. i wstępem opatrzył Lech Stępkowski, Kielce 1999 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 379-380
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 381-410
Spis ilustracji s. 411-416