Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2006, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = Editorial note s. 9-10
Gmina żydowska w Kielcach Krzysztof Urbański s. 13-19
Wystawa historyczna "Dzieje Kielc" : mit czy rzeczywistość?" Jan Główka s. 20-26
Zbiory biblioteki Muzeum Narodowego w Kielcach w latach 1908-1950 - jej rodowód oraz darczyńcy Elżbieta Podpłońska s. 27-58
Ceramika ćmielowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 59-66
Fundacje artystyczne świeckich w Kielcach w XVII i XVIII stuleciu Marta Pieniążek-Samek s. 67-77
Artysta malarz Rafał Hadziewicz (1803-1886) - przed wystawą monograficzną Elżbieta Jeżewska s. 78-89
Kielecka sztuka po 1945 w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach : malarstwo i rzeźba Iwona Rajkowska s. 90-97
Powstanie, działalność i dorobek Działu Archeologii kieleckiego Muzeum Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 98-103
Region Świętokrzyski w badaniach etnograficznych Muzeum Narodowego w Kielcach w latach 1953-1977 Janina Skotnicka s. 104-109
Budownictwo muzealne na Kielecczyźnie do 1945 roku Krzysztof Myśliński s. 110-125
Kaplica w pałacu kieleckim w latach 1644-1746 Janusz Kuczyński s. 127-141
Kielecciana w zbiorach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach : zarys problematyki Krzysztof Urbański s. 142-155
Życie religijne w parafii kolegiackiej w Kielcach w XVII-XVIII wieku : zarys problematyki Marta Pieniążek-Samek s. 156-177
Kolekcja Henryka Sienkiewicza Małgorzata Gorzelak s. 178-195
Dzieła sztuki w kolekcji Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Małgorzata Gorzelak s. 196-200
Marsz żywych - między historią a polityką Jadwiga Badowska s. 201-206
Z Rzeszowa do KL Auschwitz Jadwiga Badowska s. 207-212
Źródła myśli oświatowej ruchu ludowego do 1918 roku Andrzej Kozera s. 213-223
Włodzimierz Jan Dubiel : 1954-2004 Jan Główka s. 225-226
"Wspaniałe Bogu wystawione dzieło. Jak w Krakowie kościół świętej Anny budowano", Jan Kracik, Kraków 2003 : [recenzja] Waldemar Kowalski Jan Kracik (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Indeks nazwisk s. 231-247
Indeks miejscowości i nazw geograficznych s. 248-256