Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1993, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 9-10
Scypion czy Aleksander? O tapiserii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 13-32
"Upiór na wierzbie" : wokół obrazu Wojciecha Weissa Łukasz Kossowski s. 33-43
Gazetki pisane z roku 1789 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Maciej Janik s. 45-74
Niesnaski małżeńskie kielczan oraz ich tło pod koniec XVIII wieku w świetle orzeczeń sądowych Janusz Kuczyński s. 75-89
Kampania kielecka oddziałów strzeleckich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. Tadeusz Kosiński s. 91-125
V Zjazd Związku Legionistów Polskich, sierpień 1926 r. : z dziejów ruchu kombatanckiego II Rzeczypospolitej Lidia Michalska-Bracha s. 127-140
Surowce ilaste ośrodka garncarskiego w Rędocinie Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 141-163
Sanktuarium Józefa Piłsudskiego i Muzeum Legionów Polskich w dawnym pałacu biskupim w Kielcach Lidia Michalska-Bracha s. 167-183
Kolekcja afiszów z lat 1914-1918 w zbiorach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach Tadeusz Kosiński s. 185-213
Pieczęcie w archiwaliach Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach Jan Główka s. 215-227
Portret Stanisława Staszica w medalierstwie : na marginesie wystawy "Dzieło Stanisława Staszica" Jan Główka s. 229-241
Przyczynek do badań nad dominialnymi znakami rozliczeniowymi XIX i XX wieku Józef Dzikowski s. 243-251
Audiowizja w wystawiennictwie i pracy oświatowej Muzeum Narodowego w Kielcach Janusz Kuczyński s. 255-267
Dział Malarstwa i Rzeźby Elżbieta Jeżewska s. 271-279
Gabinet Rycin Wiesława Ozdoba-Kosierkiewicz s. 280-296
Dział Rzemiosła Artystycznego Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 296-313
Dział Militariów Ryszard de Latour s. 313-318
Gabinet Numizmatyczny Józef Dzikowski s. 318-324
Dział Historii Jan Główka s. 324-331
Dział Etnografii Barbara Erber Janina Skotnicka s. 331-334
Kronika muzealna 1987 Janusz Kuczyński s. 337-346, 351
Szkło artystyczne od empiru do art déco ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 347-350
Kronika muzealna 1988 Elżbieta Wierzbicka s. 353-365, 384
Bożena Biskupska : malarstwo-rzeźba Elżbieta Jeżewska s. 366-370
Malarstwo Marianny Wiśnios Halina Mielicka s. 371-373
Wystawa jubileuszowa : Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach z lat 1984-1988 Elżbieta Jeżewska s. 373-381
Kręty szlak I Brygady Grzegorz Krogulec s. 381-383
Muzeum Wsi Kieleckiej : 1987 Andrzej Szura s. 385-386
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim : 1987 Urszula Gomuła s. 386-387
Muzeum Wsi Kieleckiej : 1988 Andrzej Szura s. 387-389
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim : 1988 Urszula Gomuła s. 389-390
Marian Kubiakowski : 13 VIII 1929-27 IX 1990 s. 391-392
Tadeusz Maszczyński : 31 V 1935-10 XI 1990 Janusz Kuczyński s. 393-394
Jan Fit : 8 IX 1914-10 V 1991 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 395-396
Jan Błyskosz : 13 VII 1931-7 VI 1992 s. 397-398
Stanisław Barański : 7 VII 1946-7 VII 1992 Janusz Kuczyński s. 399
Bohdan Furnal : 22 VIII 1935-6 IV 1993 Łukasz Kossowski Elżbieta Postoła s. 400-402
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 403-425
Spis ilustracji s. 426-431