Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1995, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 9-10
Herb miasta Kielc - geneza i historia : (stan badań) Jan Główka s. 11-37
Ludność Kielc w świetle lustracji z 1788 roku Janusz Kuczyński s. 39-70
"Pamięć wydających się i przychodzących pieniędzy" Franicszka Kontrymowicza w latach 1826-1860 Janusz Kuczyński s. 71-117
Księga budżetowa Szpitala Miejskiego w Kurozwękach z lat 1732-1825 Janusz Kuczyński s. 119-134
Portret z okresu międzywojennego w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach : malarstwo - rzeźba Elżbieta Jeżewska s. 135-170
Pomnik Legionów w Kielcach Urszula Oettingen s. 171-192
Surowce ilaste użytkowane przez warsztaty ceramiczne w Bodzentynie i Daleszycach Eugenia Fijałkowska s. 193-212
Rekonstrukcja Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w pałacu kieleckim Lidia Michalska-Bracha s. 215-221
Konserwacja dekoracji snycerskiej stropu ramowego z obrazem "Sąd nad arianami" w pałacu biskupim w Kielcach Alina Celichowska s. 223-231
Problemy konserwatorskie tapiserii "Wódz (Aleksander Wielki lub Scypion) przyjmujący hołd" Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 233-241
Galeria malarstwa polskiego Muzeum Narodowego w Kielcach : zmiany i uzupełnienia 1992-1993 Elżbieta Jeżewska s. 243-253
"Mazam na pamiątkę", czyli o wpisach do księgi pamiątkowej w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego Janusz Kuczyński s. 255-261
Dział Malarstwa i Rzeźby Elżbieta Jeżewska s. 265-275
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 275-280
Dział Rzemiosła Artystycznego Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 280-294
Dział Numizmatyczny Tadeusz Kosiński s. 294-303
Dział Historii Jan Główka s. 303-311
Dział Sztuki Ludowej Barbara Erber Janina Skotnicka s. 311-315
Kronika muzealna 1989 Elżbieta Wierzbicka s. 319-328, 335
Malarstwo Zbigniewa Kurkowskiego Marian Rumin s. 329-331
W setną rocznicę urodzin Jana Czarnockiego s. 332-333
Pejzaż ukraiński i miniatury portretowe ze zbiorów Muzeum Sztuki w Winnicy Elżbieta Jeżewska s. 333-334
Kronika muzealna 1990 Elżbieta Wierzbicka s. 337-353
Kronika muzealna 1991 Elżbieta Postoła s. 355-376
Kronika muzealna 1992 Bogusław Paprocki s. 377-397, 404
Wokół secesji Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 398-403
Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Piotr Maciej Przypkowski s. 405-413
Muzeum Wsi Kieleckiej Zdzisława Toporek Jacek Łagowski s. 413-418
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim 1989-1992 Wojciech Kotasiak s. 418-423
Władysław Piotr Ciechanowicz : 27 I 1903-2 IX 1995 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 425-426
"Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do połowy XVII wieku", Marian Paulewicz, Kielce 1992 : [recenzja] Zenon Guldon Marian Paulewicz (aut. dzieła rec.) s. 429-431
"Rynek w Kielcach. Przekształcenia przestrzenne i zabudowa mieszczańska Kielc lokacyjnych w XVII-XIX wieku", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobie archiwalnym", pod red. Stanisława Marcinkowskiego, Warszawa-Łódź 1993 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-436
"Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku", Warszawa 1993 : [recenzja] Zenon Guldon s. 436-437
"Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie, XIII-XVI wiek", Feliks Kiryk, Kielce 1994 : [recenzja] Zenon Guldon Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 437-440
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 441-465
Spis ilustracji s. 466-471