Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2003, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa = Preface Krzysztof Urbański s. 9-10
Kształtowanie się apartamentu w nowożytnej architekturze polskiej Andrzej Rottermund s. 13-20
Apartament biskupi w pałacu bisupów krakowskich w Kielcach - inwentarze Marta Pieniążek-Samek s. 21-30
Wystrój i wyposażenie apartamentu biskupiego w Kielcach w XVII i XVIII wieku : dane historyczne a rzeczywistość Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 31-40
Konserwacja stropu ramowego "Sąd nad arianami" w kieleckim pałacu Alina Celichowska s. 41-46
Restauracja apartamentu biskupiego w pałacu biskupów krakowskich w Kielcach : założenia i realizacja Marek Mazurek Adam Szelejewski s. 47-54
Projekt rekonstrukcji pieca ze schyłku 1. połowy XVII wieku w drugim pokoju biskupim kieleckiego pałacu Janusz Kuczyński s. 57-72
Nieznane źródło do badań nad pałacem biskupów krakowskich w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 73-77
Między filosemityzmem a antysemityzmem : "Gazeta Kielecka" o Żydach Krzysztof Urbański s. 79-88
Dział Malarstwa i Rzeźby Iwona Rajkowska s. 91-96
Dział Rycin Marta Pieniążek-Samek s. 97-98
Dział Rzemiosła Artystycznego Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 99-100
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 100-101
Dział Historii Jan Główka s. 100
Dział Przyrody Paweł Król s. 101-102
Kronika muzealna 1998 Bogusław Paprocki s. 105-130
Kalendarium 1999 Jan Główka s. 131-136
Kalendarium 2000 Marian Gucwa s. 137-142
Kalendarium 2001 Marian Gucwa s. 143-147
Kalendarium 2002 Marian Gucwa s. 149-153
"Kielce XVII-XVIII wiek. Słownik biograficzny", Marta Pieniążek-Samek, Kielce 2003 : [recenzja] Waldemar Kowalski Marta Pieniążek-Samek (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Indeks nazwisk s. 159-167
Indeks miejscowości i nazw geograficznych s. 169-172