Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1980, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7
Geneza i działalność rad społecznych osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego w województwie kieleckim (1946-1948) Stefan Iwaniak s. 11-37
Sytuacja komunistów w więzieniach województwa kieleckiego w latach 1918-1939 Krzysztof Urbański s. 39-55
Wysiłek zbrojny Kielecczyzny w czasie powstania listopadowego Bartłomiej Szyndler s. 57-82
Ludność Chęcin i najbliższej okolicy do początku XIX wieku Marian Paulewicz s. 83-114
Początki Koprzywnicy do wykształcenia się ustroju miejskiego na tle innych ośrodków miejskich Małopolski Henryk Ruciński s. 115-144
Dawny dwór i browar Karscha w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 145-166
Dwa portrety z Podklasztorza Sulejowskiego i ich konserwacja Norbert Szunke s. 167-178
Zbiory etnograficzne Muzeum w Sandomierzu Teresa Przała s. 179-196
Charakterystyka kolekcji geologicznej zebranej przez Jana Czarnockiego dla Muzeum w Kielcach Eugenia Fijałkowska s. 197-210
Nieznane listy Michała Czajkowskiego-Sadyka Paszy i Ludwiki Śniadeckiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Jadwiga Chudzikowska s. 211-232
Monografia dzieła, monografia artysty w polskim filmie współczesnym o sztuce Maciej Łukowski s. 235-243
Film w muzeach polskich - obecny? Marta Krzemińska s. 245-253
Kronika muzealna 1976 Alojzy Oborny s. 257-308
Kronika muzealna 1977 Alojzy Oborny s. 309-363
Jeszcze o liście Mikołaja Reja Wacław Urban s. 366
Tadeusz Przypkowski : 12 VII 1905-17 XII 1977 r. J. K. s. 367-368
"Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945", Adam Massalski, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Józef Grzywna Adam Massalski (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Kieleckiem w latach 1945-1970", Adam Szymański, Kielce 1975 : [recenzja] Józef Grzywna Adam Szymański (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Końskie wczoraj i dziś. Historia miasta na tle regionu", Jerzy Brzozowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Corpus inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 1 : "Miasto Kielce i powiat kielecki"Kielce 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Problem klerykalizacji szkolnictwa powszechnego na Kielecczyźnie 1919-1939 w opinii publicznej", Józef Grzywna, Kielce 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Grzywna (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r. : katalog wystawy", oprac. Marian Rumin, Kielce 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Marian Rumin (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972", Stanisław Zieliński, Radom 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 383
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Polska Partia Robotnicza na Kielecczyźnie", Jan Naumiuk, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Corpus Inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 2 : "Jędrzejów i region jędrzejowski", Kielce 1978 : [recenzja] Wacław Urban Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 389-392
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 395-416
Spis ilustracji s. 417-420