Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2010, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = Editorial Robert Kotowski s. 9-10
Muzeum Narodowe w Kielcach - dla odmiany Agnieszka Masny s. 15-22
Dwór Klecki : rezydencja biskupów krakowskich w Kielcach w świetle nieznanego inwentarza z 1635 roku Michał Sobala s. 27-70
Opisanie malowideł plafonowych pod kątem historyczno-ikonograficznym Zdzisław Żygulski s. 71-88
Konserwacja stropu ramowego w Pierwszym Pokoju Senatorskim pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Małgorzata Osełka s. 89-119
Technika obrazów ze stropu ramowego "Pakty i traktaty szwedzkie" autorstwa warsztatu Tomasza Dolabelli Małgorzata Misztal s. 120-131
"W honor domu i jego pamięć" : kilka uwag o dekoracji pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 132-164
Polskie malarstwo rodzajowe XIX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Elżbieta Jeżewska s. 169-194
"Holenderiana" w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Filip Chmielewski s. 195-204
Ut graphica poesis : "Boska Komedia" Dantego Alighieri w intrerpretacji Stefana Mrożewskiego Marta Pieniążek-Samek s. 205-227
Porcelana miśnieńska w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 228-259
Ceramika szlachetna regionu świętokrzyskiego : stan wiedzy i perspektywy badawcze Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 260-271
Zegary w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach - prezentacja kolekcji Działu Rzemiosła Artystycznego Małgorzata Osobińska s. 272-299
Naczynie gliniane Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 303-304
Czekan miedziany Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 304-305
Amfora Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 305-306
Książki emigracyjne Elżbieta Podpłońska s. 308-311
Świąteczny upominek Elżbieta Podpłońska s. 311-312
Nieznany wiersz Elżbieta Podpłońska s. 313-314
Dwa miecze średniowieczne Ryszard de Latour s. 316-317
Ostatnia szabla II Rzeczypospolitej Ryszard de Latour s. 318-319
Szabla husarska Ryszard de Latour s. 320-321
Szpada Ryszard de Latour s. 322-324
Komplet medali papieskich Tadeusz Adam Kosiński s. 325-327
Monety polskie Tadeusz Adam Kosiński s. 327-331
Bandera wojenna ORP "Żbik" Krzysztof Fura s. 332-338
Portret Józefa Konopki Elżbieta Jeżewska s. 340-341
Afrodyta i Adonis Elżbieta Jeżewska s. 341-343
Pejzaż zimowy z kościółkiem Elżbieta Jeżewska s. 343-345
Japonki w Tokio Elżbieta Jeżewska s. 345-346
Rekin z Korytnicy Paweł Król s. 348-349
Słonie z Chmielnika Paweł Król s. 349-350
Filiżanka do czekolady z królewskiej manufaktury porcelany w Miśni Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 352-353
Figury ćmielowskie Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 354-356
Zegar obrazowy z widokiem Renu Anna Kwaśnik-Gliwińska Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 357-360
Cassettone z alegoriami cnót ukazanymi pod postacią scen biblijnych Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 361-363
Dzbanek - akwamanilla z herbem Gozdawa i Trąby odmienne Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 364-365
Proporzec Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 366-367
Stół klasycystyczny z dekoracją "w typie Maggioliniego" Małgorzata Osobińska s. 368-370
Święty Mikołaj Janina Skotnicka s. 372-373
Ukrzyżowanie Janina Skotnicka s. 374-375
Zimni ogrodnicy Janina Skotnicka s. 375-376
Sianokosy Janina Skotnicka s. 376-378
Ostatnia droga Majorka Janina Skotnicka s. 378-379
"Wierna rzeka" : fragment rękopisu Sylwia Zacharz s. 381
Brzytwa Stefana Żeromskiego Anna Myślińska s. 382
Siestrzan Krzysztof Sowiński s. 383
Przeszłość narodu Krzysztof Sowiński s. 384
Z dziejów szkolnictwa żeńskiego w Kielcach : szkoła dla dziewcząt żydowskich Stefanii Wolmanowej Zimnowodziny Robert Kotowski s. 389-397
Sienkiewicz we wspomnieniach Almy Curtin Agnieszka Kowalska-Lasek s. 398-402
Internetowe narzędzia promocji i marketingu w muzealnictwie Agnieszka Masny s. 403-409
Pamięci Izabelli Śliwy : 1937-2008 Janina Skotnicka s. 413-414
Pamięci Zygmunta Włodzimierza Pyzika : 1932-2008 Jolanta Gągorowska-Chudobska s. 415-416
Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Robert Kotowski s. 421-424
"Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości", red. Ewa Manikowska, Piotr Jamski, Warszawa 2010 : [recenzja] Robert Kotowski Piotr Jamski (aut. dzieła rec.) Ewa Manikowska (aut. dzieła rec.) s. 425-427
"Stefan Artwiński. Biografia", Paweł Wolańczyk, Kielce : [recenzja] Marek Maciągowski Paweł Wolańczyk (aut. dzieła rec.) s. 428-430
Indeks nazwisk s. 433-445
Spis ilustracji s. 447-453