Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2012, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = From the editor Robert Kotowski s. 9-10
Muzeum Dialogu Kultur jako przestrzeń porozumienia Monika Rosmanowska s. 13-23
Wieloaspektowa próba oglądu dialogu wielokulturowego Violetta Gul-Rechlewicz s. 24-33
Z dziejów synagogi w Chmielniku : Ośrodek Muzealno-Edukacyjny "Świętokrzyski Sztetl" Marek Maciągowski s. 34-46
Plastycy żydowscy w Warszawie i Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych 1946-1949 - "Praca na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego i odbudowy środowiska artystycznego Żydów polskich" Magdalena Tarnowska s. 47-78
Grzegorz Axentowicz (1901-1971) w świetle archiwaliów i wspomnień Paweł Grzesik s. 79-105
Fajans ćmielowski z dekoracją drukowaną ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Magdalena Śniegulska-Gomuła s. 109-142
Ceramika z Pacykowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Magdalena Silwanowicz s. 143-155
"Szkoda mi myśli, marzeń, rozrywek moich..." - dziennik Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej Agnieszka Kowalska-Lasek s. 156-168
Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza - relacje pisarza, a korespondencja Jana hr. Tyszkiewicza Łukasz Wojtczak s. 169-180
"Portret Marii Eleonory Pruskiej" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Marek Mazurek s. 185-198
Malarstwo portretowe Rafała Hadziewicza : uwagi dotyczące budowy technicznej i problematyka konserwatorska na podstawie prac z kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach Małgorzata Misztal s. 199-225
Plac św. Wojciecha w Kielcach w świetle badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2006-2007 roku Nina Glińska Waldemar Gliński s. 229-270
Rekolekcje wiśnickie Bogusław Sonik s. 275-284
Trofea łowieckie i ich rola w tworzeniu przyrodniczych kolekcji muzealnych Paweł Król s. 285-297
"Wielka imigracja : Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI-pierwszej połowie XVII wieku", Waldemar Kowalski, Kielce 2010 : [recenzja] Marek Maciągowski Waldemar Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Krzysztof Urbański : 1940-2012 Marek Maciągowski s. 307-309
W 2009 i 2011 odeszli od nas Eugenia i Jerzy Fijałkowscy Paweł Król s. 310-311
Bibliografia s. 312-326
Indeks nazwisk s. 327-338
Spis ilustracji s. 339-344