Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1982, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Historyczne badania regionalne i lokalne Zenon Guldon s. 11-26
Ustrój miasta Kielc na przełomie XVI i XVII wieku Jan Szanser s. 27-53
Kielce w okresie demonstracji patriotycznych lat 1861-1862 Krzysztof Urbański s. 55-72
Kalendarium ważniejszych akcji przeprowadzonych przez komuny więzienne w latach 1918-1939 na terenie więzień Kielecczyzny Krzysztof Urbański s. 73-87
Epitafia panopliowe w Polsce w latach 1675-1796 : część I Ryszard de Latour s. 89-129
Dwa portrety Franciszka Gonzagi Wielopolskiego-Myszkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach i zagadnienie twórczości Antoniego Misiowskiego Barbara Modrzejewska s. 131-150
Portret polski XVII- i XVIII-wieczny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Wiesława Ozdoba-Kosierkiewicz s. 151-193
Eneolityczny zespół grobowy kultury ceramiki sznurowej w Siesławicach, gm. Busko-Zdrój w woj. kieleckim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 195-209
XIV-wieczny ogródek w Dębnie, woj. kieleckie, gmina Nowa Słupia Janusz Kuczyński s. 211-233
Rzeczywistość i fikcja literacka w "Promieniu" Stefana Żeromskiego Maria Urbańska s. 235-255
Z badań nad technikami rękodzielniczymi : wyrób giętych miar nasypnych w województwie kieleckim Barbara Erber s. 257-299
Zabytkowa chałupa w Świątnikach koło Sandomierza Izabella Pieczul s. 301-311
Kieleckie muzeum - siedzibą muz : o nowych formach pracy oświatowej Alina Bielawska s. 313-337
Problem przydatności surowców ilastych rejonu Sandomierza dla ceramiki garncarskiej Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 339-367
Kronika muzealna 1978 Alojzy Oborny s. 371-424
Sprostowanie do Kroniki muzealnej 1976 s. 426
Stanisław Król : 14 IV 1904-25 VI 1981 Krzysztof Urbański s. 427-428
"Wieś powiatu miechowskiego w dobie przeduwłaszczeniowej (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1978 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869", Stanisław Marcinkowski, Warszawa-Kraków 1980 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Piwek Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 434-435
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 439-457
Spis ilustracji s. 458-463