Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
2007, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji = Editorial s. 9-10
Stefan Żechowski (1912-1984) : "Nie to jest sprawą losu, że takie mam życie, lecz to, że taki jestem" Iwona Rajkowska s. 13-25
Polskie Deesis : proszowicki zespół polichromii i witraży Jana Bukowskiego Anna Młodzikowska s. 26-44
Cykl malarski Franciszka Smuglewicza na Świętym Krzyżu Barbara Maria Gawęcka s. 45-68
Malarstwo historyczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach : (wydarzenia do II wojny światowej) Elżbieta Jeżewska s. 69-109
Powstanie styczniowe w "Wiernej rzece" Stefana Żeromskiego Sylwia Zacharz s. 110-119
Jest takie miejsce : (tekst przyczynkarski do powstania artykułu "Geneza herbu krakowskiej kapituły katedralnej..." Edward Matys s. 120-123
Geneza herbu krakowskiej kapituły katedralnej, a herb miasta Kielce Jerzy Michta s. 124-143
Historia Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim (1966-2006) Wojciech Kotasiak s. 144-155
Ogród leśno-botaniczny przy Szkole Leśnej Praktycznej w Siekiernie Bogumiła Szurowa s. 156-166
Śladami Włochów w Polsce od XVI do XVIII wieku : region świętokrzyski Dominika Długosz s. 167-192
Władze państwowe wobec gmin żydowskich w okresie międzywojennym Krzysztof Urbański s. 193-208
Żydzi wodzisławscy w czasach I Rzeczypospolitej : epizod kalwiński i początki osadnictwa żydowskiego w Wodzisławiu Michał Kazimierz Nowak s. 209-233
Emancypacja Żydów włoskich i proces ich integracji ze społeczeństwem włoskim Anna Ziarkowska s. 234-251
"Pasja zbierania : kolekcja Ryszarda Z. Janiaka" : 25 września 2007-2 marca 2008 Anna Kwaśnik-Gliwińska Ryszard de Latour s. 252-261
"Helmichis i Rosamunda" : interpretacja ikonograficzna srebrnej plakiety z kolekcji Ryszarda Janiaka Dominika Długosz s. 262-272
Nieznany list Sienkiewicza do Karola Potkańskiego w zbiorach Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku Lidia Putowska s. 273-278
Yeti po pięćdziesiątce : (artykuł wydrukowano jako przyczynek do poznania kultury Kielc) Jan Goc s. 279-297
Dzieła uczniów Jana Matejki eksponowane w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiego Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Kielcach Elżbieta Jeżewska s. 301-309
Jan Matejko (1838-1893) : dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie Małgorzata Buyko s. 310-316
Zbiory Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w kamienicy Szołayskich w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem portretów dziecięcych Andrzej Rajch s. 317-328
"Les paons nonchalants" : prace Józefa Mehoffera na łamach "Chimery" Anna Zeńczak s. 329-336
Wezwani z Krakowa : Piotr Niziński i jego zespół w Kielcach Marta Pieniążek-Samek s. 337-346
Jan Styka jako ilustrator dzieł Henryka Sienkiewicza Małgorzata Gorzelak s. 347-368
Janusz Modzelewski : 31 stycznia 1947-20 czerwca 2007 Krzysztof Urbański s. 371
Tadeusz Zając : 7 marca 1921-27 grudnia 2006 Lidia Putowska s. 372-373
Indeks nazwisk s. 375-402
Indeks nazw geograficznych s. 403-415
Spis ilustracji s. 417-422