Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1977, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Nad kartami "Urody życia" Stefana Żeromskiego Kazimiera Zapałowa s. 11-44
Prasa, kolportaż i wydawnictwa KPP na Kielecczyźnie Alina Słomkowska s. 45-100
Działalność wydawniczo-propagandowa "Jędrusiów" Mieczysław Adamczyk s. 101-135
Uzupełnienie do "Katalogu prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945" Mieczysław Adamczyk s. 137-147
Akcja zabezpieczania dóbr podworskich na Kielecczyźnie w latach 1944-1946 Stefan Iwaniak s. 149-198
Nie wydane autografy Mikołaja Reja z Nagłowic Henryk Bednarski Wacław Urban s. 199-216
Klątwy przeciwko Rejowi Zofia Kłosińska Wacław Urban s. 217-226
Zarys historii rozwoju gospodarczego miasta Końskie : (od powstania osady do połowy XIX w.) Jerzy Brzozowski s. 227-252
Dzieje Małogoszcza do połowy XVII wieku Eugeniusz Kosik s. 253-265
Radoszycki finał powstania kościuszkowskiego Bartłomiej Szyndler s. 267-284
Zachowanie autentycznej ramy przy obrazie gotyckim jako problem konserwatorski Norbert Szunke s. 285-299
Nieznany ryty rysunek z XVI w. na kościele w Szydłowcu Janusz Kuczyński s. 301-309
Skarb monet z początku XIX w. ze wsi Bruss w powiecie jędrzejowskim Józef Dzikowski s. 311-322
Charakterystyka zbioru numizmatycznego w Muzeum w Sandomierzu Kamila Załuska s. 323-332
Wiejscy wytwórcy grzebieni tkackich w województwie kieleckim Barbara Erber s. 333-377
Z badań nad drewnianą rzeźbą ludową w powiecie sandomierskim Teresa Przała s. 379-399
Zabytkowy wiatrak holenderski w Krasocinie Izabela Pieczul s. 401-421
Kamera nad wykopem archeologicznym Marek Konopka s. 425-436
Muzealnictwo w polskim filmie oświatowym Alojzy Oborny s. 437-452
Ochrona zabytków w filmie oświatowym Bogusław Paprocki s. 453-459
Kronika muzealna 1974 Alojzy Oborny s. 463-511
Kronika muzealna 1975 Alojzy Oborny s. 513-570
Władysław Kosterski-Spalski 1892-1973 Janusz Kuczyński s. 571
Edmund Massalski : 16 XI 1886-27 III 1975 s. 572-573
Sylwester Kowalczewski : 21 XII 1902-4 V 1975 Zygmunt W. Pyzik s. 574-575
Józef Pociecha 1934-1977 s. 576-577
"Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku", Stanisław Koba, Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Koba (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim. Zarys dziejów do roku 1945", Arkadiusz Sokół, Warszawa-Kraków 1973 : [recenzja] Zenon Guldon Arkadiusz Sokół (aut. dzieła rec.) s. 583
"Z dziejów rzemiosła w Kielecczyźnie", Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon s. 584
"Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach. Spis zespółów", cz. I : "Archiwum Państwowe w Kielcach", cz. II : "Archiwum Państwowe w Radomiu", Kielce 1973 : [recenzja] Zenon Guldon s. 585
"Struktura miasteczka w okresie feudalnym na przykładzie Koprzywnicy", Henryk Ruciński, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja] Zenon Guldon Henryk Ruciński (aut. dzieła rec.) s. 586
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 589-616
Spis ilustracji s. 617-623