Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1984, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Muzeum zabytkowych wnętrz z XVII i XVIII w. w kieleckim pałacu Janusz Kuczyński s. 11-58
Osadnictwo rolne na terenie województwa kieleckiego w latach 1945-1947 Stefan Iwaniak s. 59-81
Tadeusz Szymon Włoszek "Kronika 1914-1916, 1919" Jan Główka s. 83-122
Kielce w okresie powstania styczniowego Krzysztof Urbański s. 123-142
Późnogotyckie i wczesnorenesansowe kafle heraldyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Korycka s. 143-162
Gobeliny w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Anna Kwaśnik-Gliwińska s. 163-195
Ochronne uzbrojenie husarii w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Regionalnego w Szydłowie na tle dotychczasowych badań nad zbroją husarską Ryszard de Latour s. 197-208
Ryciny polskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Wiesława Ozdoba-Kosierkiewicz s. 209-232
W przymierzu z pięknem : wspomnienie o Janie Henryku Dąbrowskim Janusz Kuczyński s. 233-252
Dzieje kolegiaty opatowskiej w ciągu XVIII wieku Piotr Pałamarz s. 253-272
Listy Stefana Żeromskiego w zbiorach kieleckiego muzeum Kazimiera Zapałowa s. 273-292
Ośrodek garncarski w Chałupkach Barbara Erber s. 293-347
Występowanie glin garncarskich w rejonie Chałupek Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 349-376
Kronika muzealna 1979-1982 Janusz Kuczyński Alojzy Oborny Elżbieta Postoła s. 379-476
Władysław Pietrzykowski : 27.03.1908-8.03.1980 Krzysztof Urbański s. 477-478
Zuzanna Sienkiewiczowa : 12.12.1895-29.11.1982 Lidia Putowska s. 479-480
Jan Siudowski : 2.07.1922-21.12.1982 Krzysztof Urbański s. 481-482
"Pińczów i jego szkoły w dziejach", pod red. Jerzego Wyrozumskiego, Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 485-487
"Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta', pod red. Józefa Szymańskiego i Stefana Witkowskiego, Radom 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Stefan Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 493-517
Spis ilustracji s. 518-523