Tytuł Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
ISSN 0137-2866
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
1985, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7
Średniowieczny zamek rycerski w Rembowie koło Rakowa Leszek Kajzer Janusz Kuczyński s. 11-47
W sprawie dworu murowanego w Rembowie koło Rakowa Leszek Kajzer s. 49-56
Dawna siedziba starosty oraz stajnie i wozownie przy pałacu biskupim w Kielcach : dzieje zespołu od XVII do XX wieku Janusz Kuczyński s. 57-73
XVIII-wieczne skrzydła pałacu kieleckiego Janusz Kuczyński s. 75-100
XVIII-wieczna panorama Kielc Janusz Kuczyński s. 101-116
Miasto rządowe Małgoszcz w latach 1795-1869 Eugeniusz Kosik s. 117-128
Malarstwo i grafika w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Elżbieta Jeżewska s. 129-149
Ordery, medale, odznaki pamiątkowe, oznaki rozpoznawcze w zbiorach muzeów państwowych województwa kieleckiego Krzysztof Urbański s. 151-192
"Plon niesiemy, plon!" - listy chłopów do redakcji "Zorzy" ofiarowane Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji jego jubileuszu Lidia Putowska s. 193-213
Zbiory fotografii w muzeach województwa kieleckiego Maciej Janik s. 215-240
Oleodruki i inne przedstawienia kultowe jako źródła inspiracji w plastyce ludowej Kielecczyzny Barbara Erber s. 241-272
Dziewiętnastowieczne budownictwo wielorodzinne dla służby dworskiej na Kielecczyźnie Jolanta Prewencka-Gucwa s. 273-301
O występowaniu glin garncarskich w rejonie Pierzchnicy, Brzezin i Szydłowa Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 303-326
Kronika muzealna 1983 s. 329-366
Zofia Dutkiewicz-Knapik : 1949-1983 Elżbieta Postoła s. 367-368
Stefan Porada : 1931-1985 Krzysztof Urbański s. 369-370
"Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie", Stanisław Barański, Kielce 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Barański (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Źródła do dziejów Kielc", Kielce 1982-1983 : [recenzja] Zenon Guldon s. 375-376
Odpowiedź na recenzję "Źródeł do dziejów Kielc" Jan Leszek Adamczyk s. 377-379
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 383-402
Spis ilustracji s. 403-408