Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial Ewa D. Bogusz-Bołtuć s. 5
Criticism and Interpretation Noël Carroll s. 7-20
The Aims of Art Criticism James Grant s. 21-28
A proposal for a dualistic ontology of art Simon Fokt s. 29-47
Conservation, value, and ontology Iris Kapelouzou s. 48-66
Museum vs. Neuroesthetics Dorota Folga-Januszewska Anna Pyszak (tłum.) s. 67-78
The World Art History Museum David Carrier s. 142, 79-85
    Zacytuj
  • Udostępnij
Poetry Is What Gets Lost in Translation Eva M. Dadlez s. 86-92
The Paths of Early Pluralism. Polish Aestheticians Between Eras Alicja Kuczyńska Maciej Bańkowski (tłum.) s. 93-103
Why not national? : ("novelty" and nationality in Polish art of the 20th and 21st centuries) Wojciech Włodarczyk Maryann Chodkowski (tłum.) s. 104-118
Magdalena Abakanowicz Ewa Izabela Nowak Maryann Chodkowski (tłum.) Agnieszka Zych (tłum.) s. 119-126, 137-141
Collection and Its Meaning : an interview with Krzysztof Musiał Ewa D. Bogusz-Bołtuć Krzysztof Musiał s. 127-131, 143-144
Contributors s. 132-133
Acknowledgment Zygmunt Tyszkiewicz s. 135-136