Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat zmysłowy i świat ekspresji Maurice Merleau-Ponty Piotr Schollenberger (tłum.) s. 5-16
Merleau-Ponty i Foucault: de-estetyzacja dzieła sztuki : o stwierdzeniu Leonarda: "Malarstwo jest filozofią" Stephen Watson Piotr Schollenberger (tłum.) s. 17-38
Miejsce sztuki w projekcie ontologicznym późnego Merleau-Ponty'ego Iwona Lorenc s. 39-51
(Nad)refleksyjny wymiar percepcji estetycznej Piotr Schollenberger s. 52-69
"Świat przeżywany" a doświadczenie estetyczne w filozofii Merleau-Ponty'ego Agnieszka Wesołowska s. 70-90
Sens a ekspresja według Maurice'a Merleau-Ponty'ego Maria Gołębiewska s. 91-104
Głos - transcendencja w języku : o fenomenologii mowy Maurice'a Merleau-Ponty'ego Joanna Michalik s. 105-126
Tajemnica żywej cielesności : fenomenologia ciała w ujęciu Maurice'a Merleau-Ponty'ego i Michela Henry'ego Monika Murawska s. 127-144
Transcendencja w późnej filozofii Heideggera Stanisław Kwiatkowski s. 145-166
Leo Strauss: między religią a polityką Waleria Szydłowska-Hmissi s. 167-177
Horyzont niepomyślanego Zofia Król Iwona Lorenc (aut. dzieła rec.) Jacek Migasiński (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Wewnętrzny blask materii Bogna J. Obidzińska Beata Elwich (aut. dzieła rec.) s. 182-185
Noty o autorach s. 186