Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka i analiza Arthur Danto Peter Osborne Ewa D. Bogusz (tłum.) s. 5-20
Stanowisko Edmunda Husserla w sporze: psychologizm - antypsychologizm Radosław Rabiański s. 21-45
Musil i filozofia Karol Sauerland Rafał Michalski (tłum.) s. 46-61
Tło i postać w "Człowieku bez właściwości" Roberta Musila Marek Maciejczak s. 62-75
Radykalna sztuka kobieca w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Jolanta Brach-Czaina s. 76-92
Dzieło sztuki w sieci komunikacji - próba zastosowania teorii estetycznej Karola Irzykowskiego Maria Gołębiewska s. 93-108
Bernard Berenson: estetyka dystansu Bogna J. Obidzińska s. 109-122
Nieświadomość: między pustką a przepełnieniem Szymon Wróbel Andrzej Leder (aut. dzieła rec.) s. 123-131
Powieść a poznanie Teresa Dobrzyńska Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 132-134
Autor jako antropolog : o pożytkach z uprawiania antropologii literatury Rafał Koschany Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) s. 135-141
Sztuka i chaos Katarzyna Kasia Grazia Marchianò (aut. dzieła rec.) s. 142-146
Estetyka postmodernistyczna a współczesna kultura medialna Anna Wolińska Maria Gołębiewska (aut. dzieła rec.) s. 147-152
Sprawozdanie z sesji "(Re)discovering aesthetics" : 9-11.07.2004, University College Cork (Cork, Irlandia) Mateusz Salwa s. 153-155
Noty o autorach s. 157