Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z Kundery i kilka o jego dziele domysłów Stefan Morawski s. 5-16
Nostalgia jako projekt : u źródeł renesansowej filozofii zgody Alicja Kuczyńska s. 17-30
Hic Rhodus hic salta Zofia Rosińska s. 31-40
Zamknięcie czy rozproszenie? : "trzecia krytyka" a kres filozofii przedstawienia Iwona Lorenc s. 41-53
Koniec całości - bliska całość : między rzeczywistością a niezbywalnością indywiduum w przestrzeni kolekcji Anna Jamroziakowa s. 54-67
Pomiędzy sprawiedliwością a przetrwaniem : naturalne uprawnienie do karania w filozofii politycznej Johna Locke'a Grzegorz Hansen s. 68-76
W poszukiwaniu absolutu : erotyzm w myśli Levinasa Paweł Pieniążek s. 77-94
Marquis la Révolution Bogdan Banasiak s. 95-111
Filozofia jako wynalazek mężczyzn : przypadek pewnej analizy genealogicznej Andrzej Miś s. 112-123
Ujęcie filozofii historii we wczesnej twórczości F.W.J. Schellinga Wilhelm G. Jacobs Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 125-135
Historia jako narracja w późnej filozofii Schellinga Krystyna Krzemieniowa Kazuko Yamaguchi s. 136-146
Postmodernistyczna dekonstrukcja dialektyki i transcendentalizmu Małgorzata Kowalska s. 147-158
Metamorfoza przedmiotu surrealistycznego - w poszukiwaniu źródeł Jolanta Dąbkowska-Zydroń s. 160-174
Kanta filozofia granic wytrzymałości Artur Przybysławski s. 175-182
Stary ład - lecz proekologiczny Krystyna Wilkoszewska Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 183-195
Wobec dwóch paradygmatów: antropocentryzm a ekologizm Włodzimierz Tyburski Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 196-203
Teoria i praktyka ekologii Magdalena Środa Luc Ferry (aut. dzieła rec.) s. 204-207
O neopragmatyzmie amerykańskim Józef Andrzej Stuchliński Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Grecka kultura symboliczna Dobrochna Dembińska Tomasz Wujewski (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Między sztuką a prawdą Artur Mordka Piotr Kmieć (aut. dzieła rec.) s. 216-220
"Horyzonty ponowoczesności. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. 2", Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1995 : [recenzja] Robert Myć Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu", Grzegorz Dziamski, Poznań 1995 : [recenzja] Alicja Nowakowska Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Antropologiczne wędrówki po kulturze", red. Wojciech Burszta, Poznań 1996 : [recenzja] Katarzyna Szumlewicz Wojciech Burszta (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Informacje o autorach s. 233
Errata s. 233