Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język i retoryka Friedrich Wilhelm Nietzsche Paweł Pieniążek (tłum.) s. 5-24
Komentarz (Nietzsche o języku) - interpretacja Lacoue-Labarthe'a Paweł Pieniążek s. 25-34
Perspektywizm, szaleństwo i występek twórcy Stanisław Łojek s. 35-52
Antonin Artaud - wędrowny wieszcz Bogdan Banasiak s. 53-68
Nowe objawienia bytu Antonin Artaud Bogdan Banasiak (tłum.) s. 69-81
Teatr okrucieństwa Antonin Artaud Bogdan Banasiak (tłum.) s. 82-91
Sartre i Derrida : obietnice podmiotu Christina Howells Hanna Puszko (tłum.) s. 92-101
Misterium człowieka w misterium Boga - o antropologicznej myśli Cypriana Norwida Dorota Klimanowska s. 102-118
Dwa bieguny dialogu: mowa i milczenie : o sentencjach w "Vade-mecum" Cypriana Norwida Dorota Plucińska s. 119-131
Krytyka i prawo : o dyskursie filozoficznym Emmanuela Lévinasa Monika Bogdanowska s. 132-139
Biografia jako dzieło sztuki Szymon Wróbel s. 140-163
Teoretycy i apologeci lekkości w literaturze : (na marginesie "Pornografii" Witolda Gombrowicza) Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 164-174
Barthes - łowca mitów Dorota Plat Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Imperia Barthes'a Katarzyna Szumlewicz Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Koronacja Artauda Piotr Michalski Antonin Artaud (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Corrida i erotyzm Dorota Plat Michel Leiris (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Odczytywanie Alberta Camusa Maciej Kowalski Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Gombrowicz a myśl społeczna Marek Krakowski Leszek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Czy filozofia jest arbitralna? Wojciech Słomski Józef Niżnik (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Kłopoty z antykiem Dorota Zygmuntowicz Włodzimierz Galewicz (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Informacje o autorach s. 213