Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Derrida a problem materialnego a priori Piotr Łaciak s. 5-20
Orfeusz i Alkestis : dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci Ireneusz Ziemiński s. 21-41
Zjawisko i pozór w filozofii Kanta a pojęcie nagości Mariola Sułkowska s. 42-53
Mądrość i filozofia na gruncie hermeneutycznego rozumienia filozofii Włodzimierz Lorenc s. 54-73
Filozofia a mądrość Andrzej Miś s. 74-86
Słowo i obraz : studium z fenomenologii obrazu literackiego Kamilla Najdek s. 87-110
Pochwała niedorzeczności : o "Kosmosie" Witolda Gombrowicza Brygida Pawłowska-Jądrzyk s. 111-131
Między wspomnieniem a fantazją : sposoby ocalenia podmiotowości w powieściach Andrzeja Kuśniewicza Julita Wiktorska-Zapała s. 132-152
O Marii Zambrano: refleksja między jawą a snem Miguel Morey Krzysztof Urbanek (tłum.) s. 153-161
O epifaniach piękna i przejawach nieodpowiedzialności, czyli o liście Papieża do artystów i o reformie edukacji Fryderyk Hunia s. 162-174
Estetyka XX wieku - spojrzenie nostalgiczne Grzegorz Dziamski Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Carrolla wykładnia estetyki Anna M. Kłonkowska Noël Carroll (aut. dzieła rec.) s. 184-188
Ikony i idole Daria Kołacka Michał Paweł Markowski (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Filozofia jako wybór egzystencjalny Piotr Michalski Pierre Hadot (aut. dzieła rec.) s. 195-200
Wolność a historia Anna Dziedzic Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 201-204
Chaos i tworzenie Katarzyna Szumlewicz Gilles Deleuze (aut. dzieła rec.) Félix Guattari (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Szkice profesor Skargi Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Estetycznego IAA: Tokio 2001 Małgorzata Szyszkowska s. 212-213
Sztuka i Filozofia : spis treści tomów 1-20 s. 214-241
Informacje o autorach s. 242