Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odmienne sensy estetyczno-poznawcze Anna Jamroziakowa s. 7-18
Filozofia czy literatura : "Literacki demon" Mircea Eliadego Alicja Kuczyńska s. 19-29
Logos estetyczny : Merleau-Ponty'ego ejdetyka języka sztuki Iwona Lorenc s. 30-50
Paradygmat interpretacyjny w filozofii nauk humanistycznych : przypadek "szkoły poznańskiej" Edward M. Świderski Marek Kwiek (tłum.) s. 51-70
Rorty i Putnam wobec problemu relatywizmu kulturowego Jerzy Kmita s. 71-105
Osiągnięcia i słabości formalizmu artystycznego Bohdan Dziemidok s. 106-126
Rytm i forma w sztuce Krystyna Wilkoszewska s. 127-135
Dzieło sztuki jako system Michał Ostrowicki s. 136-152
Miłość i wiara : próba odczarowania Emmanuela Mouniera. (W sześćdziesiątą roczniće założenia pisma "Esprit") Jacek Juliusz Jadacki s. 153-159
Okrucieństwo i automistyfikacja kultury Jadwiga Mizińska s. 160-168
Estetyka kreacjonistyczna Jerzego Brauna Jacek Bartyzel s. 169-189
Piet Mondrian : (w sto dwudziestą rocznicę urodzin artysty) Anna Buszko s. 190-202
Współczesne spory o naturę sztuki i przeżycia estetycznego Stefan Morawski Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Próba systematycznej prezentacji estetyki dwudziestowiecznej Anna Zeidler-Janiszewska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 212-218
O istocie sztuki i twórczości : postmodernistyczna wizja drogi do "wspólnoty przyszłości" Magdalena Jaśkiewicz Werner Krieglstein (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Paradygmat nowej humanistyki Hanna Puszko Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 226-229
Pomiędzy historią literatury a filozofią Andrzej Muchowicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Po strukturalizmie", red. Ryszard Nycz, Wrocław 1992 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Śmierć i perspektywa nadziei", Antoni Siemianowski, Gniezno 1992 : [recenzja] Leszek Teusz Antoni Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
Errata s. 237-238
Komunikat Andrzej Nowak Leszek Sosnowski s. 239-240
Informacje o autorach s. 241