Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Do Czytelników s. 7-8
Dlaczego lubimy muzykę? Kazimierz Twardowski s. 11-18
Kazimierz Twardowski o muzyce Ryszard Jadczak s. 19-21
Sztuka i filozofia Etienne Souriau Irena Wojnar (tłum.) s. 25-41
Lexis i logos : (na marginesie "Przyszłości filozofii" E. Souriau) Iwona Lorenc s. 43-49
Filozofia / dekonstrukcja Bogdan Banasiak s. 51-68
Pytanie o rolę intelektu w sztuce Grzegorz Sztabiński s. 69-82
Conditio humana qua fuga Maria Gołaszewska s. 85-96
Pojecie pustki w estetyce buddyjskiej a horror vacui Maria Gołębiewska s. 97-110
Krystyna Najder-Stefaniak s. 111-114
Horyzont problemowy socjologii sztuki : (próba uporządkowania) Jacek Juliusz Jadacki s. 117-126
Wartości dzieła sztuki Józef Tarnowski s. 127-137
Filozofia kultury we współczesnej filozofii : (tezy referatu) Włodzimierz Koniew s. 139-145
Symboliczne uwarunkowania literackości Ryszard Siwek s. 147-158
Panestetyzm Johna Deweya Włodzimierz Kaczocha s. 161-170
Pojecie uczucia estetycznego w teorii Maxa Raphaela Stanisław Pazura s. 171-183
Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego Magdalena Saganiak s. 187-203
Fundamentalne podstawy egzystencji człowieka w filmach Andrzeja Tarkowskiego Wiktor L. Pietruszenko Barbara Zimińska (tłum.) s. 205-214
Wokół zagadnienia tożsamości i indywidualności w muzyce Jagna Dankowska s. 215-225
Sartre i Aron czyli artysta i uczony Hanna Puszko s. 229-237
Magia czy pragmatyzm? Ewa Bogusz s. 239-245
Światło we wczesnym malarstwie włoskim Anna Buszko s. 247-253
"Angebote" , nr 2 (1989) : [recenzja] Włodzimierz Lorenc s. 255
"Filozofia egzystencji. Wybór pism", Karl Jaspers, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Miś Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny", pod red. Witolda Mackiewicza, Warszawa 1990 : [recenzja] Andrzej Miś Witold Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Estetyka Romana Ingardena", Anita Szczepańska, Warszawa 1989 : [recenzja] Andrzwj Miś Anita Szczepańska (aut. dzieła rec.) s. 258-259
XVIII. International Hegel - Kongress Włodzimierz Lorenc s. 260-262
Second International Symposium for Universalism Andrzej Miś s. 262-264
III Sympozjum naukowe grupy badawczej Sztuka i filozofia - Uniwersalność a różnorodność (Dłużew, 12-14.X.1990) Krzysztof Koptas s. 264-267
Następna konferencja międzynarodowa estetyków "Bulletin of the International Associations of Aesthetics" ("Bulletin de l'Association Internationale d'Esthetique) s. 267-268
Errata s. 268
Informacje o autorach s. 269