Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Wrażliwość : wzrost pewnej estetyki Arnold Berleant M. Bańkowski (tłum.) s. 7-13
Bezinteresowność i pogarda a recepcja głównych koncepcji Berleanta Cheryl Foster M. Bańkowski (tłum.) s. 14-26
Estetyka środowiskowa a estetyka ekologiczna : wpływ Arnolda Berleanta na estetykę ekologiczną w Chinach Cheng Xiangzhan M. Bańkowski (tłum.) s. 27-37
Arnolda Berleanta projekt estetyki postkantowskiej Krystyna Wilkoszewska s. 38-47
Otwarcie Berleanta Crispin Sartwell M. Bańkowski (tłum.) s. 48-56
Notatka na temat ontologii Arnold Berleant M. Bańkowski (tłum.) s. 57-58
Zajmujący Dewey : spuścizna Deweyowskiej estetyki Arnold Berleant Małgorzata Szyszkowska (tłum.) s. 59-70
Rola estetyki w kształtowaniu świata Yuriko Saito J. Wierzchowska (tłum.) s. 71-89
Estetyka negatywna w sztuce, środowisku i życiu codziennym : teoria Arnolda Berleanta a powieści Kirino Natsuo Mara Miller Piotr Schollenberger (tłum.) s. 90-117
O czym milczą tytuły Arnold Berleant Małgorzata Szyszkowska (tłum.) s. 118-127
Falowanie materii w sztuce : Brancusi Alicja Kuczyńska s. 128-135
"Ciało w ruchu" materią improwizacji tanecznej? Lilianna Bieszczad s. 136-147
Estetyczna transformacja świata w ujęciu Arnolda Berleanta Anna Chęćka-Gotkowicz Arnold Berleant (aut. dzieła rec.) s. 148-154
Allegro : ma non troppo Bogna J. Obidzińska s. 155-162
Noty o autorach s. 163-164