Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intertekstualne wymiary "Planet" Gustava Holsta Maciej Ziółkowski s. 5-26
Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego : wokół koncepcji Rogera Scrutona Małgorzata A. Szyszkowska s. 27-40
Muzyka - nauka czy sztuka? Dominik Burakowski s. 41-47
O emocjach i nastrojach w muzyce Anna Brożek s. 48-61
Kim jest melodia? Magdalena Brykczyńska s. 62-69
Encyklopedia : o t(r)opologii projektu oświecenia Łukasz Wróbel s. 70-88
Obejmowanie rzeczy : poszukiwanie języka Całości w wierszach Tymoteusza Karpowicza Adrian Gleń s. 89-100
Przestrzeń sztuki - przestrzeń myślenia Marcin Moskalewicz s. 101-106
Co to jest falanster? Patrycja Cembrzyńska s. 107-123
W stronę hermeneutycznej estetyki muzycznej Małgorzata A. Szyszkowska Carl Dahlhaus (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Niemożliwe życie filozofa Monika Rogowska Lev Šestov (aut. dzieła rec.) s. 128-138
Po lekturze "Wizji i re-wizji" : o strategiach badawczych i przestrzeniach eksploracji polskiej estetyki Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska s. 139-143
Wielka księga polskiej estetyki Olga Kłosiewicz Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 144-149
Sprawozdanie z XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji Estetycznej "Czas przestrzeni", Kraków-Przegorzały 10-12 maja 2007 r. Piotr Schollenberger s. 150-152
Otwarcie Ośrodka Badań nad Pragmatyzmem im J. Deweya w Krakowie : sprawozdanie z konferencji "Horyzonty pragmatyzmu", 20-21 listopada 2007 Małgorzata A. Szyszkowska s. 153-154
VIII Polski Zjazd Filozoficzny s. 155
Noty o autorach s. 156