Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nie ma obiektów, które byłyby utworami muzycznymi Ross P. Cameron Michał Nakoneczny (tłum.) s. 7-25
Pomiędzy partyturą a wykonaniem : o kłopotach z tożsamością dzieła muzycznego raz jeszcze Jakub Chachulski s. 26-42
Koncepcja formy muzycznej Borisa Asafiewa – między estetyką Marksa a filozofią muzyki Hegla Marta Rendecka s. 43-57
Implementacja strategii twórczych a percepcyjne oczekiwanie słuchacza Justyna Humięcka-Jakubowska s. 58-77
Specyficzność doświadczenia muzyki tonalnej w świetle współczesnych poglądów na adaptacyjność muzyki Piotr Podlipniak s. 78-90
Przedmiot intencjonalny w kontekście procesu twórczego Krzysztof Lipka s. 91-102
Muzyka wobec doświadczeń przestrzeni i ruchu – między metaforą pojęciową a percepcją Ewa Schreiber s. 103-117
Trudność muzyki poważnej jako współczesna próba inicjacyjna Marcin Napiórkowski s. 118-133
Na tropach przygód mowy, muzyki i ciała: sensualny dyskurs Pascala Quignarda Anna Chęćka-Gotkowicz s. 134-145
"Mechaniczny śpiew Maldorora” – specyfika doświadczenia muzyki industrialnej Rafał Ilnicki s. 146-155
"Themes in the Philosophy of Music", Stephen Davies, Oxford 2003 : [recenzja] Michał Νakοneczny Stephen Davies (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Między eufonią a niesmakiem, czyli najnowsza historia ucha", red. Christoph Cox, Daniel Warner, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Chęćka-Gotkowicz Christoph Cox (aut. dzieła rec.) Daniel Warner (aut. dzieła rec.) s. 162-167
Noty o autorach s. 168