Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem Hegel-Nietzsche Daniel Breazeale Artur Przybysławski (tłum.) s. 5-26
Heideggerowskie odczytanie Nietzschego: konfrontacja i spotkanie David Farrell Krell Artur Przybysławski (aut. dzieła rec.) s. 27-41
Husserlowski transcendentalizm w ujęciu Jacques'a Derridy Piotr Łaciak s. 42-59
O pocieszeniu, jakie niesie "Horror metaphysicus" Leszka Kołakowskiego Janusz Dobieszewski s. 60-91
Dyskurs estetyczny a dyskurs matematyczny - problem współzależności Maciej Gos s. 92-100
Ilustracyjność a programowość w muzyce Krzysztof Lipka s. 101-111
O pojęciu groteski Katarzyna Gałysz s. 112-126
Uwagi na temat czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania Małgorzata Szyszkowska s. 127-141
Film w perspektywie Gadamerowskiej koncepcji sztuki Marta Calvo s. 142-153
Poziomy odbioru dzieła filmowego Andrzej Zalewski s. 154-169
Twarze Stasysa Zbigniew Taranienko s. 170-173
Z innego świata - plastyka i teatr Stasys Eidrigevičius Zbigniew Taranienko s. 174-181
Filozofia: wiedza wiedz i sztuka sztuk Dobrochna Dembińska-Siury Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 182-187
Filozofia czy filozofowie? Ireneusz Ziemiński Stefan Sarnowski (aut. dzieła rec.) s. 188-192
O historii filozofii - z wielu stron Artur Sydlewski Bolesław Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 193-198
Intelektualne podróże z Umberto Eco Marta Wrońska Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 199-204
Afrodyta zmienia pościel, czyli o kłopotach z pięknem Ewa D. Trojanowska Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Problemy aksjologii Małgorzata Adamkiewicz Stefan Opara (aut. dzieła rec.) Ewa Starzyńska-Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 210-214
Kondycja postmodernizmu Andrzej Miś Jean-François Lyotard (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Poiésis et techné. Idées pour une philosophie de l'art. T. 1-3", Evanghélos Moutsopoulos, Montréal 1994 : [recenzja] Mateusz Kwaterko Evanghélos Moutsopoulos (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Nietzsche. Wprowadzenie do zrozumienia jego filozofii", Karl Jaspers, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Gromadzki Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Nietzsche 1900-2000", red. Artur Przybysławski, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Kępski Artur Przybysławski (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Pitagorejczycy", Janina Gajda, Warszawa 1996 : [recenzja] Justyna Litwińczuk Janina Gajda (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Antropologia filozoficzna", Antoni Siemianowski, Gniezno 1996 : [recenzja] Joanna Kondracka Antoni Siemianowski (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Postnietzsche", Bogdan Baran, Kraków 1997 : [recenzja] Piotr Janicki Bogdan Baran (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Kubuś Puchatek i filozofowie", John Tyerman Williams, Poznań 1996 : [recenzja] Anna Sylwestrzak John Tyerman Williams (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Jadwiga Ciszewska (1942-1997) Anna Zeidler-Janiszewska s. 239-240
Informacje o autorach s. 241