Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kant i czas Jean-François Courtine Maria Gołębiewska (tłum.) s. 5-23
Hermeneutyka czasu - "to chronos legethai pollachos" Jaromir Brejdak s. 24-33
Uwagi o ciągłości czasu doświadczanego Anna Wolińska s. 34-39
Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu Maciej Chlewicki s. 40-50
Między akceptacją a resentymentem : próba interpretacji Gombrowiczowskiej koncepcji czasu w perspektywie filozofii Fryderyka Nietzschego Natalia Mrozkowiak-Nastrożna s. 51-73
"Niewyrażalne", Jorge Luis Borges Piotr Nowara s. 74-80
Ponowne spojrzenie na doświadczenie estetyczne Noël Carroll Małgorzata A. Szyszkowska (tłum.) Anna Wolińska (tłum.) s. 81-108
"Rekonstrukcja": znikanie sztuki w lochach Zamku Ujazdowskiego Krystyna Gutowska s. 109-125
Fenomenologia absurdu Witold Marzęda s. 126-150
Duch sztuki i obietnica nie do spełnienia : w poszukiwaniu pozytywnych konkluzji "Teorii estetycznej" Adorna Rafał Czekaj s. 151-163
Uwagi do artykułu Anny Brożek i Jacka Jadackiego "Reforma terminologii muzycznej" Marek Podhajski s. 164-169
W sprawie uwag Pana Profesora Marka Podhajskiego do naszego artykułu "Reforma terminologii muzycznej" Anna Brożek Jacek Jadacki s. 170-176
Rozmowa z Janem Świdzińskim Bartosz Łukasiewicz Jan Świdziński s. 177-194
Zwierciadło myśli, czyli antysimulacrum Bogna J. Obidzińska Sergio Givone (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Ciało obnażone Monika Murawska Anna Wieczorkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 199-207
Filozoficzne pytania o sztukę współczesną Tomasz Misiak Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) Jacek Zydorowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Noty o autorach s. 215