Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homo Aestheticus Luc Ferry Hanna Puszko (tłum.) s. 5-36
Demokracja a dobry smak Grzegorz Hansen s. 37-58
Ukryte formy transcendencji a potrzeba jej eksplikacji : filozofia nadziei i sztuka Alicja Kuczyńska s. 59-68
Paula Ricoeura szyfry egzystencji Stanisław Cichowicz s. 69-88
Światłość i ciemność - kategorie współczesnej humanistyki Anna Grzegorczyk s. 89-98
Heurystyczna analiza dyskursu transcendentalnego Jan Hartman s. 99-108
Sztuka myślenia o sztuce : (rozterki nie tylko heglowskie) Ewa Nowak-Juchacz s. 109-128
Kryzys świadomości Piotr Skórzyński s. 129-144
L'art pour l'art Georg Simmel Krzysztof Łukasiewicz (tłum.) s. 145-150
Perceptualizm estetyczny Monroe C. Beardsleya Bohdan Dziemidok s. 151-172
Koncepcja jakości estetycznych Görana Hermeréna Dorota Ekiert s. 173-186
Ściganie cienia Piotr Kawiecki s. 187-202
Walter Benjamin i filozofia Paweł Okołowski s. 203-208
Klincz legitymizacji Zofia Rosińska s. 209-214
Wokół Derridy: dyskusje, spory, interpretacje Włodzimierz Lorenc Bogdan Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 215-219
U źródeł estetyki Iwona Lorenc Mirosław Żelazny (aut. dzieła rec.) s. 220-222
Tradycja, miłość i metafizyka Mieczysław Jagłowski s. 223-227
"Taniec Chochoła" czyli „ambiwalencja misterium i szopki" Andrzej Muchowicz Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 228-231
Informacje o autorach s. 232