Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O przeżyciach metafizycznych Marian Przełęcki s. 7-15
Odłamki rozbitych luster : ukryty i jawny sens alegorii w myśli renesansu Alicja Kuczyńska s. 16-30
Novalisa filozofia życia Stanisław Borzym s. 31-44
"Narodziny tragedii" Nietzschego Günter Wohlfart Artur Przybysławski (tłum.) s. 45-57
Fryderyka Nietzschego rozmyślania o muzyce Bartosz Działoszyński s. 58-75
Od melancholii do wiary Michał Herer s. 76-87
Retoryka porażki i dekonstrukcja Ewa Płonowska-Ziarek s. 88-102
Przyszłość we wstecznym lusterku : inspiracje McLuhanowskie Agnieszka Doda s. 103-124
Prawo musi być Jean G. Harrell Artur Przybysławski (tłum.) s. 125-137
W sprawie pojęcia "prawdy" w muzyce Maciej Jabłoński s. 138-148
Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna Małgorzata Szyszkowska s. 149-162
Maszyna do mieszkania? Małgorzata Adamkiewicz Witold Rybczyński (aut. dzieła rec.) s. 165-169
Dwuznaczności katastrofizmu Janusz Dobieszewski Sławomir Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 170-176
Sztuka po końcu sztuki Grzegorz Dziamski Arthur Coleman Danto (aut. dzieła rec.) s. 177-187
Propozycja współczesnej aksjologii Sylwia Milewska Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Transgresja marginesu Arkadiusz Morawiec Maciej Świerkocki (aut. dzieła rec.) s. 194-201
Rorty i postmodernizm Cezary Mordka Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 202-207
Estetyka otwarta Piotr Jan Przybysz Teresa Pękala (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Człowieku - kim jesteś i jaki jest sens twego bycia? Ewa Trojanowska Tadeusz Szkołut (aut. dzieła rec.) s. 213-220
Obraz między kontekstami Anna Zeidler-Janiszewska Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Spuścizna Mieczysława Wallisa Teresa Danuta Woyciechowska Teresa Danuta Woyciechowska (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Informacje o autorach s. 229