Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parergon Jacques Derrida Iwona Lorenc (tłum.) Arkadiusz Rączka (tłum.) s. 5-19
Sartre, Merleau-Ponty - zerwanie François Ewald s. 22-24
Korespondencja Maurice Merleau-Ponty Jean-Paul Sartre Jacek Migasiński (tłum.) s. 25-48
Filozofia naszych czasów : (uwagi spisane przez Françoisa Ewalda) Michel Contat François Ewald Hanna Puszko (tłum.) s. 49-64
Czy Jean-Paul Sartre był egzystencjalistą? Hanna Puszko s. 65-70
Sartre'a koniec metafizyki Małgorzata Kowalska s. 71-84
Sartre i problem moralności Marek Jędraszewski s. 85-90
Jak Sartre odkrywał Husserla i Heideggera Frédéric de Towarnicki s. 91-98
Ocalić Sartre'a Ewa Nowak-Juchacz Hanna Puszko (aut. dzieła rec.) s. 99-107
"Piekło to inni" Zofia Rosińska Hanna Puszko (aut. dzieła rec.) s. 108-114
Klossowski - solecyzm nowoczesności Krzysztof Matuszewski s. 115-130
Rorty'ego filozoficzny czy poetycki projekt nowej filozofii Włodzimierz Lorenc s. 131-151
Herbert - poeta dialogu : filozoficzne meandry poezji autora "Pana Cogito" Leszek Teusz s. 153-169
Odpowiedzialność artysty Krystyna Gutowska s. 171-181
Powojenna faza surrealizmu Grzegorz Dziamski Jolanta Dąbkowska-Zydroń (aut. dzieła rec.) s. 183-187
Umberto Eco jeszcze raz o średniowieczu Magdalena Borowska Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 188-193
O sztuce sakralnej : interpretacja symboliki świątyni i liturgii chrześcijańskiej Magdalena Borowska Jean Hani (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Portretowanie postmodernizmu Faustyna Puchalska Anna Jamroziakowa (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Piszę, by nie mieć twarzy... Sylwia Panek Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 202-205
O rzeczywistych i "niewypowiadalnych" problemach postmodernistycznego dyskursu o sztuce i filozofii Teresa Pękala Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 206-211
Sprawozdanie z konferencji "Problemy ponowoczesności. Wokół koncepcji Zygmunta Baumana" : (Poznań-Puszczykowo 18-21 X 1994) Teresa Pękala s. 212-214
"Mały leksykon filozofów", Bolesław Andrzejewski, Mariusz Moryń, Andrzej Przyłębski, Poznań 1994 : [recenzja] Bogusława Rusinek Bolesław Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Mariusz Moryń (aut. dzieła rec.) Andrzej Przyłębski (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Zaćmienie Boga", Martin Buber, Warszawa 1994 : [recenzja] Adam Oziewicz Martin Buber (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Prohibita. Setka ksiąg zakazanych", Anna Maksymiuk, Stanisław Pazura, Warszawa 1993 : [recenzja] Dobrosława Mizgała Anna Maksymiuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Pazura (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Prolegomena do teorii wartości. Zwierzenie", Wacław Mejbaum, Szczecin 1994 : [recenzja] Krystyna Zamiara Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 220
"Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki", Romuald Piekarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Marcin Jurek Romuald Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Etyka protestancka a duch kapitalizmu", Max Weber, Lublin 1994 : [recenzja] Adam Oziewicz Max Weber (aut. dzieła rec.) s. 223-224
Informacje o autorach s. 225-226