Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2012, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys postrzegania wojny na przestrzeni dziejów Łukasz Barański s. 5-19
Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa Arkadiusz Chomacki s. 20-32
Wojskowa służba zdrowia – wybrane problemy funkcjonowania Aneta Dębska s. 33-42
Aspekty prawne wykorzystania zasobów lotnictwa cywilnego w systemie obronnym państwa Dorota Długokęcka s. 43-54
Zadania a możliwości jednostki dowodzenia poziomu taktyczno-operacyjnego Ireneusz Fura s. 55-64
Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie do procesu Piotr Harężlak Maja Jasińska s. 65-79
Zasoby obronne lotnictwa cywilnego Martyna Jedut s. 80-92
Compliance w kontroli zarządczej i wewnętrznej Ireneusz Konieczny s. 93-103
Rola sztabu wojskowego Unii Europejskiej w systemie zarządzania kryzysowego Józef Kozłowski s. 104-118
Sieciocentryczny aspekt współpracy cywilno wojskowej w działaniach kryzysowych Tomasz Ziemowit Kosowski Henryk Kruszyński s. 119-135
Ocena potencjału użytkowego mechanicznych ustawiaczy min Wiesław Kuchta s. 136-145
Stres a odporność psychiczna pilota Diana Maziarek s. 146-155
Proces podejmowania decyzji w teorii zarządzania Aleksandra Miler-Zawodniak Marcin Zawodniak s. 156-168
Istota przywództwa i dowodzenia w organizacji zhierarchizowanej Piotr Ozimek s. 169-180
Terroryzm jako współczesna forma wojny Milena Palczewska s. 181-192
Negocjacje jako instrument pracy dowódców Ewa Stefaniak s. 193-203
Działalność korporacji transnarodowych i związane z nimi zagrożenia Justyna Stochaj s. 204-211
Struktura organizacyjna we współczesnej organizacji Radosław Swół s. 212-223
Zarządzanie w środowisku informacyjnym Robert Zakrzewski s. 224-235