Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2013, Numer 3(7)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura jako źródło konfliktów zbrojnych Anna Antczak s. 5-16
Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście organizowania i prowadzenia operacji policyjno-wojskowych Justyna Bartnik s. 17-28
Pojęcie, rodzaje oraz zarządzanie ryzykiem bankowym Michał Borusiński Adrian Lipczyński s. 29-38
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – ocena skutków regulacji Paweł Dąbrowski s. 39-55
Dowodzenie w opiniach kobiet – żołnierzy Barbara Drapikowska s. 56-70
Zogniskowany wywiad grupowy oraz techniki projekcyjne jako przykłady jakościowych empirycznych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych Barbara Drapikowska Milena Palczewska s. 71-86
Koncepcja strategii zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku – cel i obszar działania Karina Górska-Rożej Anna Rożej s. 87-97
Analiza zarządzania systemami teleinformatycznymi w rejonie odpowiedzialności zespołu zarządzania wsparciem teleinformatycznym – administratorzy Andrzej Kowalski s. 98-112
Modernizacja infrastruktury IT w NCIA dla NATO Bogdan Stachnik s. 113-122
10 lat realizacji programu Single European Sky (SES) : osiągnięcia, wyzwania i perspektywy Barbara Szydłowska s. 123-142