Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2014, Numer 4(12)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rys historyczny szkolenia selekcyjnego kandydatów na pilotów wojskowych w Polsce Dariusz Bogusz s. 5-20
Ciągłość śledzenia a ciągłość informacyjna rozpoznania radiolokacyjnego w środowisku elektronicznym Stanisław Czeszejko s. 21-36
Wsparcie działań policji w Islamskiej Republice Afganistanu przez Żandarmerię Wojskową Marcin Deja s. 37-47
Zarządzanie ludzkością wyzwaniem dla światowego bezpieczeństwa w XXI wieku Krystian Kiszka s. 48-62
Teoretyczna wykładnia konfliktów i wojen – Pol Pot i G. W. Bush Dariusz Kompała s. 63-73
Rola Żandarmerii Wojskowej z perspektywy realizacji zadań Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Zbigniew Nowak s. 74-91
Lądowe bezzałogowe platformy rozpoznawcze : wybrane problemy Emil Szopa s. 92-104
Działalność organizacji pozarządowych na rzecz systemu zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Trocha s. 105-116
Rola obsługi celnej w pakiecie usług logistycznych świadczonych na terenie Unii Europejskiej Kinga Żaglewska s. 117-125
History of reserve officer training N.T. Asilov s. 126-129
История подготовки офицеров резерва Н. Т. Асилов s. 130-133
Justification of architecture and creation of autotechnical information system management A.T. Berdibekov V.V. Gruzin s. 134-137
Обоснование архитектуры и создание информационной системы управления автотехническим обеспечением А. Т. Бердибеков В. В. Грузин s. 138-142
Modelling of structural and phase deformability of soil for strengthening of the bases of places of storage appliances V.V. Gruzin S.N. Nurakov K.B. Yesbergenov s. 143-147
Моделирование структурно-фазовой деформируемости грунта для усиления оснований мест хранения материальных средств В. В. Грузин К. Б. Есбергенов С. Н. Нураков s. 148-152
Answering the question: “Why do we need to study thoroughly our history in the context of the military space branch development?” D.A. Kenzhebayev s. 153-155
Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w 2014 roku s. 156-157