Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2015, Numer 4(16)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane konflikty zbrojne w ujęciu polemologicznym : część III – wojna etiopsko-erytrejska jako przykład nierozwiązanego konfliktu granicznego Łukasz Barański s. 5-29
Potrzeby informacyjne studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia – wyniki badań własnych Wiesława Krakowska s. 30-44
Udział polskich kontyngentów policyjnych w misjach poza granicami kraju Agata Krzemińska s. 45-55
Ewolucja neutralności Austrii jako skutek procesów integracyjnych od 1955 roku do początku XXI wieku Klaudia Kwapisz s. 56-67
Broń nieśmiercionośna w zastosowaniach wojsk Monika Kwiecińska s. 68-79
Rozpoznanie radiolokacyjne – rzeczywistość i przyszłość Sił Powietrznych Jerzy Kwika s. 80-97
Poglądy doktrynalne na prowadzenie operacji stabilizacyjnych w ujęciu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Mirosław Potocki s. 98-116
Kontrola bezpieczeństwa imprez masowych Patrycja Pyrek s. 117-129
Podstawowe założenia metodyki PRINCE2 w projektach badawczo-rozwojowych Karolina Rynkiewicz s. 130-146
Uogólnienia i wnioski z udziału Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w planowaniu reagowania kryzysowego NATO Magdalena Śniadecka s. 147-156
Badania nad ochroną ludności w Polsce w obliczu koncepcji zmian ustawowych Jerzy Trocha s. 157-167
Wykaz recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w 2015 roku s. 168-169