Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2014, Numer 2(10)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cultural problems in organizations Berik Beril s. 5-11
Identyfikacja składowych kompetencji w kontekście efektywnego zarządzania kompetencjami Karina Górska-Rożej s. 12-31
Istota, miejsce i rola bezpieczeństwa przemysłowego w systemie ochrony informacji niejawnych w Polsce Piotr Idrian s. 32-39
Miejsce języka wojskowego wśród odmian współczesnej polszczyzny Anna Jankowska s. 40-44
Global challenges for the world Can İbrahim Karaduman s. 45-58
Prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa Dariusz Laskowski s. 59-75
Zagrożenia dla technologii informacyjno-komunikacyjnej w instytucji publicznej Michał Lewandowski s. 76-90
Analiza porównawcza współczesnych polskich Wojsk Specjalnych Piotr Idrian Łukasz Napiórkowski s. 91-101
Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Danii Natalia Okulicz-Kozaryn s. 102-117
Przygotowanie i wykorzystanie pododdziałów rozpoznawczych SZ RP do misji poza granicami kraju Rafał Ordyniec s. 118-127
Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w uzbrojonych służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych : analiza porównawcza Robert Sokoliński s. 128-150
Obronność i zarządzanie kryzysowe w koherentnym systemie bezpieczeństwa Aleksandra Szwajca s. 151-162
Historyczne aspekty i aktualne uwarunkowania działalności w przestrzeni kosmicznej Ilona Tobjasz s. 163-175
Priorytetowe obszary rozwoju polskiej działalności kosmicznej Ilona Tobjasz s. 176-184
Obrona cywilna – system ochrony ludności na przykładzie gminy Gozdowo : cześć II Jerzy Trocha s. 185-201
Inżynieria informacji Joanna Walasek s. 202-209
Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego Lidia Więcaszek-Kuczyńska s. 210-233
Ewolucja dyscypliny wojskowej Łukasz Janoska Monika Żytkowicz s. 234-251