Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2012, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokój jako naczelna kategoria irenologii Anna Antczak s. 5-16
Restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego (specjalnego) w Polsce po 1989 roku. Część I. Wymiar administracyjny, organizacyjny i finansowy Rafał Ryszard Bill s. 17-35
Bezpieczeństwo usług teleinformatycznych resortu obrony narodowej Ewa Chojnacka s. 36-44
Transformacja systemowa jako proces zmian w polskich służbach specjalnych Mateusz Domian s. 45-55
Znaczenie właściwości Żandarmerii Wojskowej dla funkcjonowania polityki dyscyplinarnej sił zbrojnych oraz wojskowego wymiaru sprawiedliwości Robert Jędrychowski s. 56-64
Koncepcja funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej w świetle założeń programu SES Agnieszka Kosmała s. 65-79
Wybrane aspekty pozyskiwania uzbrojenia dla armii polskiej w okresie II RP Marek Kozłowski s. 80-88
Cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym Waldemar Krztoń s. 89-100
Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji Aleksandra Miler-Zawodniak s. 101-116
Doskonalenie zawodowe służby cywilnej w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Nowakowski s. 117-128
Wybrane idee w polemologii według Jana Gotlieba Blocha Milena Palczewska s. 129-137
Wspólne udoskonalanie interoperacyjności Bogdan Stachnik s. 138-146
Doświadczenia Zgrupowania Bojowego Bravo XI zmiany PKW Afganistan w kwestii ubezpieczenia bocznego patrolu Karol Stęchły s. 147-159
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej Mariusz Tomczyk s. 160-175
Proces planowania działań oparty na efektach na szczeblu brygady Marcin Zawodniak s. 176-191