Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo i obronność jako nowe dyscypliny naukowe Jakub Bieniek s. 5-15
Miejsce nauk społecznych i ich obszar badań w systemie nauki polskiej Magdalena El Ghamari s. 16-25
Specyfika zarządzania kryzysowego w ujęciu nauk o obronności Bronisław Jesinowicz s. 26-40
Znaczenie badań kompetencji interpersonalnych w naukach o obronności Ireneusz Jędruszak s. 41-52
Polemologiczne uwarunkowania badań w naukach o obronności Waldemar Krztoń s. 53-63
Pedagogika i psychologia w badaniach nauk o obronności Małgorzata Lasota s. 64-74
Współzależność obszarów badań nauki o bezpieczeństwie i nauki obronności Anna Mróz-Jagiełło Agata Wolanin s. 75-88
Nauki o obronności a pedagogika Marlena Niemiec s. 89-100
Przedmiot i obszar badań lotnictwa a obronność Marta Pietrzak s. 101-114
Aspekty polemologiczno-irenologiczne w naukach o obronności Łukasz Roman s. 115-124
Ekonomiczno-logistyczne determinanty nauk o obronności Marek Sanak s. 125-139
Negocjacje jako instrument pracy dowódców Ewa Stefaniak s. 140-150
Zarządzanie i obronność – próba wskazania zależności Justyna Stochaj s. 151-160
Zarządzanie i obronność – próba wskazania zależności Justyna Stochaj s. 151-160
Nauki o mediach oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej z perspektywy nauk o obronności Agnieszka Wilczyńska s. 161-170