Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2013, Numer 4(8)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane konflikty zbrojne w ujęciu polemologicznym (część 1) : II wojna indochińska Łukasz Barański s. 5-31
Rezultaty operacji policyjno-wojskowych Unii Europejskiej – analiza na podstawie wyników badań empirycznych Justyna Bartnik s. 32-43
Rozwiązanie konfliktu o Górski Karabach – przegląd inicjatyw pokojowych Magdalena Centkowska s. 44-58
Miejsce dokumentów audiowizualnych w metodyce badań nad bezpieczeństwem i obronnością Paweł Dąbrowski s. 59-67
Kompetencje dowódcze – własne oraz innych kobiet – w opiniach kobiet – żołnierzy Barbara Drapikowska s. 68-84
Bezpieczeństwo ekologiczne w ogólnym systemie bezpieczeństwa państwa Karina Górska-Rożej s. 85-100
Wieloaspektowe relacje mediów i terrorystów Marta Pasierbek s. 101-107
Współczesne sposoby doskonalenia struktur organizacyjnych Radosław Swół s. 108-121
Wpływ dolara na bezpieczeństwo świata – wybrane aspekty Mariusz Tomczyk s. 122-136
System zarządzania ryzykiem firmy transportowo-spedycyjnej „ALFA” Agata Miszczak Joanna Walasek s. 137-162