Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2013, Numer 1(5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez podnoszenie kwalifikacji przez policjantów w Polsce Michał Borusiński Adrian Lipczyński s. 5-12
Pociski przeciwradiolokacyjne – rozwój i ich stan obecny Stanisław Czeszejko s. 13-43
Wymagania operacyjne wobec współczesnych radarów systemu obrony powietrznej Stanisław Czeszejko s. 44-61
Bezpieczeństwo pożarowe baz paliw Paweł Dąbrowa s. 62-72
Bezpieczeństwo lotów w lotnictwie wojskowym – czynniki i okoliczności wpływające na powstawanie wypadków i incydentów lotniczych Marta Dzik s. 73-91
Proces transition w operacji reagowania kryzysowego NATO w świetle doświadczeń z udziału polskiego kontyngentu wojskowego w operacji ISAF w Afganistanie Jarosław Grzymkowski Piotr Lenart s. 92-104
Wymagania użytkowników przestrzeni powietrznej wobec europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym Agnieszka Kosmała s. 105-116
Pozyskiwanie funduszy i środków walki przez terrorystów Przemysław Kostka s. 117-127
Terroryzm XX i XXI wieku : Europa, Bliski Wschód, Afryka Północna Przemysław Kostka s. 128-142
Wojna i konflikt zbrojny - przemiany Waldemar Krztoń s. 143-154
Informacja i jej znaczenie we współczesnym świecie w kontekście ochrony informacji niejawnych w Polsce Ewelina Machura s. 155-167
Współdziałanie policji z wybranymi podmiotami w zwalczaniu handlu ludźmi Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 168-184
Handel ludźmi na początku XXI wieku Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 185-207
Wybrane problemy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego Maciej Mroczek s. 208-227
Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej Marek Stolarz s. 228-235