Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2014, Numer 1(9)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane konflikty zbrojne w ujęciu polemologicznym (część 2) : konflikt o Falklandy Łukasz Barański s. 5-26
Wpływ środowiska na planowanie obrony Podkarpacia w przededniu wybuchu II wojny światowej Zenon Brzuszko s. 27-42
Udział polskich sił zbrojnych w kształtowaniu bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim Izabela Chmalewska s. 43-52
Rozwój współpracy wojskowej w stosunku do NATO na przykładzie udziału wojska polskiego i Bundeswehry w działania militarnych prowadzonych w Afganistanie Monika Dąbrowska Alicja Kos s. 53-64
Reforma dowodzenia Wojsk Specjalnych Filip Jakubowski s. 65-73
Współczesne dylematy w identyfikacji cywilizacji i kultury Przemysław Karda s. 74-87
Ewolucja zaangażowania Polski w budowanie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Agata Krzemińska s. 88-101
Wkład PKW w kształtowanie bezpieczeństwa w Afganistanie w latach 2001 – 2010 Klaudia Kwapisz s. 102-113
Pojęcie i charakter bezpieczeństwa morskiego Janusz Markiewicz s. 114-128
Modernizacja techniczna SZ RP od 1990 roku – uzbrojenie i wyposażenie indywidualne żołnierzy na przykładzie Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych : dokonania i perspektywy na przyszłość Michał Chałupka Anna Piekart s. 129-145
Budżet zadaniowy – zarządzanie wydatkami Ministerstwa Obrony Narodowej Paulina Rosłoń s. 146-156
Ocena polskiej współpracy z NATO w stabilizacji regionu bałkańskiego po rozpadzie Jugosławii Dariusz Stępniewski s. 157-167
Próba analizy wpływu Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010 oraz jego wpływ na obronność państwa Aneta Swatowska s. 168-177
Wpływ wybranych obszarów współpracy międzynarodowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w latach 2010 – 2012 na efekty kształcenia w uczelni Bartosz Sylwestrzak s. 178-198
Obrona cywilna – system ochrony ludności na przykładzie gminy Gozdowo : cześć I Jerzy Trocha s. 199-214