Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2014, Numer 3(11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka bezpieczeństwa Niemiec Piotr Idrian Łukasz Napiórkowski s. 5-12
Polityka Rosji wobec „bliskiej zagranicy” – rosyjski realizm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego Grzegorz Klein s. 13-22
Istota zagrożeń Dariusz Kompała s. 23-34
Ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu opieki nad żołnierzami Polskich Kontyngentów Wojskowych i ich rodzin Agata Krzemińska s. 35-53
Rola i znaczenie CIMIC we współczesnych operacjach Agata Krzemińska s. 54-74
Wykorzystywanie mediów dla podniesienia bezpieczeństwa, potrzeby i sposoby realizacji Monika Kwiecińska s. 75-86
Wolne i otwarte oprogramowanie jako alternatywa w zastosowaniach kluczowych dla bezpieczeństwa Grzegorz Mazurek s. 87-97
Służba wojskowa kobiet wyzwaniem dla Sił Zbrojnych RP Barbara Drapikowska Milena Palczewska s. 98-112
Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa na początku XXI wieku Łukasz Roman s. 113-124
Geopolityczna riposta Rosji w Europie Środkowej i Wschodniej Marcin Urbański s. 125-138
Wybrane regulacje prawne w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego : część pierwsza Lidia Więcaszek-Kuczyńska s. 139-155