Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2013, Numer 2(6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości wykorzystania wojskowych sieci informatycznych w celu prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej Andrzej Bogdański Artur Zielichowski s. 5-19
Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych Daria Cybulska s. 20-31
Możliwości rozwoju młodych naukowców w projektach badawczych Jakub Grzejszczak Emil Szopa s. 32-39
Dobór próby badawczej czynnikiem sukcesu w prowadzonych badaniach empirycznych Karolina Jabłońska Artur Sobieraj s. 40-48
Triangulacja jako metoda badawcza w naukach o obronności Robert Janczewski s. 49-59
Istota warsztatu młodego naukowca Jakub Bieniek Maja Jasińska s. 60-71
Nowoczesne metody zbierania materiału badawczego z wykorzystaniem portali i platform funkcjonujących w systemach informatycznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP Andrzej Kowalski s. 72-86
Nauka, wiedza i etyka fundamentem warsztatu adepta nauki Waldemar Krztoń s. 87-99
Techniki wyboru próby badawczej Agata Miszczak Joanna Walasek s. 100-108
Metoda analizy i krytyki dokumentów w naukach o bezpieczeństwie Anna Mróz-Jagiełło Agata Wolanin s. 109-118
Analiza zdolnościowa jako metoda badawcza w naukach o obronności Adam Nowak s. 119-135
Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych Krzysztof Głowiński Ewa Nowak s. 136-146
Możliwości zastosowania badań jakościowych w naukach społecznych Ewa Nowak Roman Pawłowski s. 147-162
Teorie socjologiczne a przedmiot nauk społecznych Rafał Panfil s. 163-177
Wybrane metody teoretyczne w naukach społecznych i ich zastosowanie Łukasz Roman Justyna Stochaj s. 178-197
Zastosowanie wybranych narzędzi statystycznych w pracy naukowej Wojciech Szczepański s. 198-208
Badania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy Paweł Sobociński Lidia Więcaszek-Kuczyńska s. 209-221
Kwestionariusz wywiadu jako narzędzie badawcze Magdalena Żelazo s. 222-238