Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2012, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED) w NATO Bogusław Bębenek s. 5-17
Nielegalna migracja jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa państwa Wioletta Burawska s. 18-25
Misje państwowych linii lotniczych – analiza porównawcza Bartłomiej Czerkowski s. 26-47
Aktualność klasycznych zasad walki Clausewitza we współczesnej sztuce wojennej Sławomir Drumowicz s. 48-63
Analiza dynamiki przemian kulturowych w Iraku Magdalena El Ghamari s. 64-78
Rola i zadania Sił Zbrojnych RP w systemie obronnym państwa Maja Jasińska s. 79-94
Porównanie jako metoda badawcza w naukach o obronności Tomasz Kacała s. 94-109
Europejska inicjatywa obronna – stan i perspektywy Kinga Krupcała s. 110-124
Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków terrorystycznych Małgorzata Lasota s. 125-134
Posterunki zewnętrzne (COP Combat Outpost) element systemu monitorowania strefy odpowiedzialności – doświadczenia i wnioski Wiesław Lewicki s. 135-146
Między wojną a pokojem działania stabilizacyjne w Iraku po zakończeniu operacji „Iracka Wolność” Grzegorz Małecki s. 147-156
Źródła zagrożeń rurociągów transportowych ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce Helena Marek s. 157-167
Służba cywilna Marek Nowakowski s. 168-175
Informatyczny system wspomagania kierowania Straży Granicznej Marcin Rawski s. 176-182
Interdyscyplinarny wymiar polemologii Łukasz Roman s. 183-192
Obrona przed atakami nuklearnymi przy wykorzystaniu robaków komputerowych na przykładzie irańskiej infrastruktury jądrowej Marek Piotr Stolarski s. 193-202
Kontraktowanie usług transportowych – outsourcing Sił Zbrojnych RP Marta Wiszniewska s. 203-212