Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2015, Numer 3(15)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka i ocena możliwości zastosowania systemów informatycznych klasy WMS Agnieszka Duda s. 5-17
Zarządzanie kryzysowe a system bezpieczeństwa narodowego Piotr Idrian s. 18-28
Pojmowanie bezpieczeństwa militarnego Dariusz Kompała s. 29-42
Energetyka jądrowa jako element infrastruktury krytycznej i strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Kot s. 43-55
Potrzeba badań nad polskim systemem opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzinami Agata Krzemińska s. 56-65
Taktyka walki sił pokojowych z siłami destabilizacyjnymi Klaudia Kwapisz s. 66-80
Skuteczność zwalczania korupcji w Polsce Daniel Lampart s. 81-92
Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych Marta Mironowicz s. 93-99
Imperium Włoskie po II Wojnie Światowej według Mussoliniego Michał Przybylak s. 100-109
Dylematy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Litwy, Łotwy i Estonii w latach 2010-2015 Marcin Urbański s. 110-126
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa Magdalena Wilińska s. 127-136