Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2016, Numer 1(17)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inżynieryjne aspekty maskowania wojsk Bogusław Bębenek s. 5-16
Powstawanie i rozprzestrzenianie śmieci kosmicznych w świetle przepisów Unii Europejskiej Rafał Borek s. 17-31
Działania asymetryczne w terenie górzystym na przykładzie operacji Anakonda Monika Dąbrowska s. 32-43
Lotnictwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej jako instrument ochrony jej interesów w basenie Morza Bałtyckiego Marcin Dochniak s. 44-65
Regionalny wymiar bezpieczeństwa na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej w kontekście przynależności do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej Karol Dołęga Marcin Urbański s. 66-93
Decision-making in crisis situations Aleksandra Kaczmarek s. 94-106
Społeczne aspekty udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami kraju (cz. I) Agata Krzemińska s. 107-124
Sztandar z Ur – aspekt taktyczny Jacek Lasota s. 125-138
Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (cz. I) Paweł Ostolski s. 139-153
Wojskowa ocena terenu oraz jej wsparcie geograficzne Mateusz Trochimiuk s. 154-166
Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Magdalena Żelazo s. 167-181