Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2015, Numer 2(14)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ poczucia zagrożenia bezpieczeństwa państwa na procesy współpracy i konkurencji Urszula Bajer s. 5-22
Od Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego do Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego – rozwój i ewolucja współpracy Unii Europejskiej i państw obszaru MENA Justyna Bartnik s. 23-35
Przegląd inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle problemu migracji Magdalena Centkowska s. 36-47
Działania inżynieryjne oraz zabezpieczenie i wsparcie inżynieryjne na wszystkich poziomach dowodzenia Tomasz German s. 48-54
Systemowy charakter procesu informacyjnego w rozpoznaniu elektronicznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Robert Janczewski s. 55-69
Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej Malwina Kołodziejczak s. 70-79
Systemy bezzałogowych statków powietrznych jako główny środek rozpoznania powietrznego w przyszłości Dariusz Kompała s. 80-92
Operacje reagowania kryzysowego w świetle koncepcji strategicznej NATO Monika Kwiecińska s. 93-101
Wyzwania i zagrożenia stojące przed Polską w kwestii bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku Jerzy Trocha s. 102-113
Miejsce Sił Zbrojnych w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Wochnowicz s. 114-124
Wojska inżynieryjne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa Waldemar Zakrzewski s. 125-138
Rola komunikacji w kształtowaniu wizerunku organizacji publicznej Martyna Zarzycka s. 139-148