Tytuł Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
ISSN 2084-7297
Wydawca Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
2015, Numer 1(13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprzeczność wielokulturowości – źródło upadku idei Tomasz Dołęga Maria Sadecka s. 5-15
Nowoczesne systemy powiadamiania – zastosowanie w sytuacjach kryzysowych Dorota Głuch s. 16-24
Koncepcje narodowej polityki bezpieczeństwa energetycznego wybranych państw UE : Rzeczpospolita Polska, Republika Federalna Niemiec, Finlandia Dariusz Kompała s. 25-38
Znaczenie i rola operacji reagowania kryzysowego dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Monika Kwiecińska s. 39-51
Wybrane czynniki motywujące pracowników do pracy w organizacji Agata Miszczak Joanna Walasek s. 52-70
Rola bezpieczeństwa energetycznego w kształtowaniu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku Adrian Mitręga s. 71-84
Uprawnienia dowódcze inspektorów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Zbigniew Nowak s. 85-95
Monitoring ekologiczny krajowych obszarów morskich jako element bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Trocha s. 96-112
Wybrane regulacje prawne w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego : część II Lidia Więcaszek-Kuczyńska s. 113-126
Из истории формирования психологической подготовки воинов древнего рима K.K. Kusainov s. 127-131
Theory of military control: past and present B.S. Musrepov s. 132-135
Теория военого управления: история и современность Б. С. Мусрепов s. 136-140
Organization of providing units and formations with missiles and ammunition in special operations S.B. Mussaliev s. 141-143
Historical experience of mobile groups, operating away from the main forces K.T. Oralbayev s. 144-147
Исторический опыт применения подвижных групп, действующих в отрыве от основных сил К. Т. Оралбаев s. 148-152