Tytuł Studia Elbląskie
ISSN 1507-9058
Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Elbląskie
1999, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Andrzej Kilanowski s. 9-10
Diecezja Elbląska w świetle dokumentów Kurii Diecezjalnej Elbląskiej Zdzisław Bieg s. 11-16
Pokój dzierzgoński z 7. lutego 1249 r. zawarty między plemionami pruskimi a Zakonem Krzyżackim za pośrednictwem legata papieskiego Jakuba z Leodium Alojzy Szorc s. 19-23
Traktat dzierzgoński a parafia Rudzienice Jan Wiśniewski s. 25-36
Służebnica Boża Regina Protmann : życie i dzieło Kazimierz Pączkowski s. 37-46
Biskup Stanisław Hozjusz a Elbląg : przyczynek do zrozumienia form, znaczenia i dziedzictwa aktywności Hozjusza w dobie reformy katolickiej Janusz Hochleitner s. 47-65
Kościół katolicki w Elblągu w 2. połowie XVIII wieku Mieczysław Józefczyk s. 67-79
Liturgiczne obrzędy związane z życiem Kościoła lokalnego w świetle "Rytuału" księcia biskupa Karola Hohenzollerna z 1800 roku Piotr Towarek s. 81-93
Pamiętnik ks. prałata Józefa Boducha, proboszcza w Mątowach Wielkich i Miłoradzu 1946-1971 Wojciech Zawadzki s. 95-112
Bóg Ojciec w teologii Karla Rahnera Andrzej Kilanowski s. 115-123
Geneza posługi św. Piotra i jego następców Marek Żmudziński s. 125-142
Teologia i tradycja Rdz 4, 1-16 w Piśmie Świętym Wojciech Borowski s. 143-149
Funkcja rodziny w kształtowaniu pojęć i postaw religijnych dzieci Wiesław Rodzewicz s. 151-163
"Serce" w Psałterzu Artur Woźniak s. 165-180
Chrześcijanin wobec stworzenia Stefan Ewertowski s. 183-192
Fritojfa Capry mistyczny paradygmat wyjaśniania rzeczywistości Andrzej Stogowski s. 193-234
Prawda w pragmatyzmie Andrzej Gajewski s. 235-237
"Elbląg i okolice 1937-1956", Mieczysław Józefczyk, Elbląg 1997 : [recenzja] Jan Wiśniewski Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248-1998", Alojzy Szorc, Dzierzgoń 1998 : [recenzja] Andrzej Lubliński Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Podsumowanie Andrzej Kilanowski s. 247-250
Zusammenfassung Andrzej Kilanowski Magdalena Sacha (tłum.) s. 251-254
Wykaz skrótów s. 255
Skorowidz geograficzny s. 257-261
Skorowidz nazwisk s. 263-274